Høgskolen i Østfold (HiØ) har over 110 studier og ligger i Halden og Fredrikstad.

Høgskolen har rundt 7700 studenter og 620 ansatte.

Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.

Les mer om HiØ