– Overraskende nok viste resultatene at selv med begrenset erfaring i programmering, omfavner de fremtidige matematikklærerne denne nye dimensjonen i undervisningen, sier førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann ved Høgskolen i Østfold.

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann ved Høgskolen i Østfold. Foto: HiØ.

Sammen med dosent Marianne Maugesten ved Høgskolen i Østfold og professor Tamsin Meaney ved Høgskolen på Vestlandet har han undersøkt hvordan lærerstudenter ser på integreringen av programmering i matematikkundervisningen som er en nyutvikling i henhold til Norges læreplan fra 2020.

Artikkelen med tittelen “The professional identities of prospective mathematics teachers who teach through programming” er nylig publisert i Journal of Mathematics Teacher Education, og tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse med 394 lærerstudenter samt et fokusgruppeintervju.

Digitale innfødte

I undersøkelsen kommer det frem at studenter identifiserer seg som "digitale innfødte", og er overbevist om at de vil mestre programmeringsaspektet lett. De ser seg selv i kontrast til deres eldre kolleger, som de anser som mindre teknologisk avanserte.

Denne holdningen reflekterer et generasjonsskille i synet på teknologi i utdanningen.

Resultatene av denne studien understreker behovet for en grundig integrering av programmering i lærerutdanningen.

Mens lærerstudentene er positivt innstilt og selvsikre i sin digitale kompetanse, er det en klar bekymring for at en overfladisk forståelse av programmeringens rolle i matematikk kan påvirke deres profesjonelle identitet og tilnærming til undervisning.

Studien anbefaler en dypere pedagogisk tilnærming til programmering i matematikk for å sikre at fremtidens lærere er godt rustet til å undervise i dette voksende og viktige feltet.