Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

«Det er ikke noe småtteri vi driver med i barnehagen»

Profesjonsidentitet, hva legger dere i det? Spurte vi barnehagelærere og styrere. Å ha et samfunnsmandat og å brenne for barna, var noen av svarene.

 

Ledelse i krysspress

Styrere som bli pålagt å bruke pedagogiske verktøy og program følger dem, men ofte tilpasset egen barnehage, viser undersøkelse.

 

Bedre foreldremøter når vi deler kunnskap

Fagbaserte foreldremøter gir foreldrene mer respekt for de ansatte, et bedre samarbeid og økt stolthet blant barnehageansatte.

 

Barnehagelærerens fagspråk

Det er viktig å snakke og skrive en profesjon opp og fram.

 

Bekymret for et barn?

Når bør du varsle barnevernet, hvordan gjør du det og hva skjer da? Her får du svaret.

 

Tre ting verdt å ta vare på

Relasjoner, lek og natur er tre viktige temaer som er verdt å ta vare på i den nordiske barnehagemodellen, mener Berit Bae.

 

Få sensitive barn til å blomstre

Sensitive barn trives best i små grupper med forutsigbarhet og ro. Respekterer du de sensitive barnas grenser og forteller dem at de er gode nok som de er, får du dem til å blomstre.

 

Norge er middelmådig

Med 11 barn per pedagogisk leder i barnehagen ligger Norge så vidt over snittet blant OECD-landene. Mexico er på bunnen.

 

Har favoritter i barnehagen

Annenhver barnehageansatt har et favorittbarn, viser ny undersøkelse. -Hvis du blir så bergtatt av en unge, ser du ikke de andre barna, sier barnehageforsker Sonja Kibsgaard.

 

Dei stille barna blir ikkje sett

Stille, sjenerte og introverte barn får ikkje like mykje merksemd som barn med utagerande åtferd, viser undersøking. Får det stille barnet hjelp allereie i barnehagen, vil ikkje vanskane følgje

 

Barn trenger ulike relasjoner

Barn trenger både vertikale og horisontale relasjoner, men hva skiller dem?

 

- Trenger gode lekere

Barnehagen trenger gode lekere, og vi må ikke være så redde for å delta i leken, mener høyskolelektor Kristin Danielsen Wolf.

 

Sosial angst i barnehagen

Svært stille og pliktoppfyllende barn kan ha sosial angst allerede i barnehagen. Slik oppdager du dem.

 

Liten kan bli sliten - en norsk studie av stress blant de yngste barnehagebarna

Barn har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme, og det gjelder spesielt barn med lange dager, viser en nynorsk studie.

 

Musikk gir mestring

Jenta kunne ikke et ord norsk første dag i barnehagen og gråt ustoppelig i entime. Etter 20 minutter med sanglek danset hun med de andre.

 

Småbarna oversett under måltidet

Barna i noen barnehager sitter svært lenge til bords uten at personalet er til stede i samspill eller samtaler, viser ny forskning. For første gang er måltider omtalt i rammeplanen.

 

8 veier til et godt samspill

Relasjoner smitter mer enn influensa, mener psykolog Anne Linder. Derfor er et godt samspill i barnehagen viktig.

Kronikk

Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand – eller stillstand?

Utdannes barnehagelærere med den nødvendige digitale profesjonskompetanse for å jobbe i dagens og framtidens barnehage? Mitt svar er nei.

 

Småbarna inntar YouTube

Stadig flere småbarn ser barne-tv-serier og klipp på YouTube eller nettbrett. Det endrer barnekulturen og mange foreldrene sliter med å henge med, viser ny studie.

 

- Appen erstatter ikke pedagogen

– Det er viktig å være kritisk til apper og nettbrett. Presset fra de kommersielle aktørene er stort, sier Malin Nilsen ved Göteborgs universitet.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter