Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Styrerens fem viktigste grep for å forebygge mobbing

En tydelig styrer med lav terskel for mobbing og ansatte som er sensitive for barna, er to av fem grep for å forebygge mobbing i barnehagen.

 

4 faktorer som fremmer barns livsmestring

Mye glede og positive opplevelser bidrar til å hindre psykiske vansker hos barn. Barn trenger også gode relasjoner og hjelp til å takle følelser.

 

Dette bør du vite om separasjonsangstlidelse

For å kunne ta engstelige barn på alvor er det en forutsetning at voksne tar innover seg at selv de yngste barna kan være betydelig plaget av angst.

 

Psykiske vansker hos norske barnehagebarn

Rundt 10–20 prosent av barn sliter med vanskelige følelser som frykt, uro eller sinne. Når vanskene går ut over barnas fungering i hverdagen er det snakk om psykiske vansker, eller psykiske lidelser.

 

Aktive styrere betyr mye for studenter og praksislærere

Å lede en praksisbarnehage krever tid og innsats av styrerne. Her er noen felles retningslinjer og relevant forskning som kan fungere som en støtte i arbeidet med å lede praksisbarnehagen.

 

Barnehagelærere med masterutdanning – en styrke for barnehagen

Anerkjennelse, økt lønn og stillinger der de får brukt sin kunnskap vil bidra til at barnehagelærere med mastergrad blir i barnehagen, viser studie.

 

Voksnes leseglede smitter på barna

For å lykkes med å gi barn leseglede må de ansatte selv like bøker. I Berg barnehage har vårt utviklingsarbeid ført til engasjerte ansatte med bokglede som smitter på barn og voksne.

 

Rollelek viktig for språkutvikling

Rollelek er viktig for barns språkutvikling. Her er de ulike typene rollelek.

 

Fire veier til godt språkmiljø

Dersom du bruker samtaler, bøker, poetiske tekster og er tilstedeværende i barnas lek, sørger du for å jobbe fram et godt språkmiljø i barnehagen.

 

Lekens egenverdi i ny rammeplan

Barns lek vurderes både å ha instrumentell verdi og egenverdi i den nye, norske rammeplanen for barnehagen. Det kan by på utfordringer.

Kronikk

«Det er ikke noe småtteri vi driver med i barnehagen»

Profesjonsidentitet, hva legger dere i det? Spurte vi barnehagelærere og styrere. Å ha et samfunnsmandat og å brenne for barna, var noen av svarene.

 

Ledelse i krysspress

Styrere som bli pålagt å bruke pedagogiske verktøy og program følger dem, men ofte tilpasset egen barnehage, viser undersøkelse.

 

Bedre foreldremøter når vi deler kunnskap

Fagbaserte foreldremøter gir foreldrene mer respekt for de ansatte, et bedre samarbeid og økt stolthet blant barnehageansatte.

 

Barnehagelærerens fagspråk

Det er viktig å snakke og skrive en profesjon opp og fram.

 

Bekymret for et barn?

Når bør du varsle barnevernet, hvordan gjør du det og hva skjer da? Her får du svaret.

 

Tre ting verdt å ta vare på

Relasjoner, lek og natur er tre viktige temaer som er verdt å ta vare på i den nordiske barnehagemodellen, mener Berit Bae.

 

Få sensitive barn til å blomstre

Sensitive barn trives best i små grupper med forutsigbarhet og ro. Respekterer du de sensitive barnas grenser og forteller dem at de er gode nok som de er, får du dem til å blomstre.

 

Norge er middelmådig

Med 11 barn per pedagogisk leder i barnehagen ligger Norge så vidt over snittet blant OECD-landene. Mexico er på bunnen.

 

Har favoritter i barnehagen

Annenhver barnehageansatt har et favorittbarn, viser ny undersøkelse. -Hvis du blir så bergtatt av en unge, ser du ikke de andre barna, sier barnehageforsker Sonja Kibsgaard.