Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Avliver myten om de digitale barna

- Barn har alltid vært mindre interessert i nyheter enn voksne, men de har fortsatt behov for de redaksjonelle nyhetsmediene, sier førsteamanuensis Eiri Elvestad ved USN Handelshøyskolen.

 

Slik endra barna lesemønster

Kva er god barnelitteratur, kva bør finnast i hyllene i barnehagen, og kva slags tilgang bør barna ha til bøkene?

Kronikk

Innetid og sittelekeplasser hemmer barnas utvikling

Tradisjonelt har de nordiske barnehagene vektlagt utetid og lek. Det finnes gode grunner for å fortsette med dette. Barns væremåte er å være lekende, utforskende og i bevegelse. Men utetid i seg selv

 

- Studenter vil gjøre, ikke bare høre

Studentene ønsker seg variert undervisning, og opplever at de lærer bedre når de får tatt en aktiv del i undervisningen.

 

Frafall på videregående starter hjemme

- Ungdoms livssituasjon og deres deltakelse både i og utenfor skolen er avgjørende for om de faller fra, eller gjennomfører videregående skole. Det sier forskere som følger ungdom i Telemark.

 

- Sjekk barnets syn før skolestart

Dersom synsfeil ikke oppdages, kan barn falle utenfor både sosialt og på skolen. Her er tegnene på synsfeil hos barn.

 

- Barn har også en mening om kultur

Høgskolelektor Torild Wagle Christensen har nylig gitt ut en open access-bok som tar inn elevenes perspektiv i debatten om Den kulturelle skolesekken (DKS).

 

– Barn med lesevansker bør få synsundersøkelse

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker Gro Horgen Vikesdal ber foresatte være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

 

Mangler kunnskap om minoriteter

- Det finnes klare kunnskapshull om samer og nasjonale minoriteter i lærerutdanningen og i lærebøker i skolen, sier redaktører for ny bok.

Omtale

Når naturen blir klasserom

Hva skjer når klasserommet flyttes ut i naturen?

Omtale

Skal forske på inkluderende barnehager

Hvordan kan barnehagen bidra til mer inkluderende samfunn? HSN skal hjelpe EU med å finne svaret.

 

Slik blir skolestarten smidigere

De aller første skoledagene kan være utfordrende. Ny doktorgradsavhandling ser på hvordan overgangen fra barnehagen kan bli mer sømløs.

Omtale

Doktorgrad på vurdering i engelskfaget

Tony Burner har som første i Norge tatt doktorgraden på hvordan «Vurdering for læring» praktiseres i engelskfaget i grunnskolen.

Kronikk

Vekk med pedagogikken?

Kunnskapsministeren vil gjøre lærere til profesjonsutøvere framfor pedagoger. Det er en dårlig idé, skriver Trude Evenshaug i denne kronikken.

Omtale

– Rom for lek

Solveig Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker ungenes lek og danning. Hun håper både pedagoger og arkitekter låner henne øre.

 

Vil jobbe mer med engelsk

Ungdomsskoleelever ønsker å jobbe mer med tekstene sine i engelsk, men lærerne nøler, viser ny studie fra skoleforsker Tony Burner.