– Et viktig arbeid, sier Prøitz om utvalget som skal evaluere nasjonale prøver i skolen.

UTVALGSLEDER: Tine S. Prøitz er professor ved institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap på USN. (Foto: Skolelederforbundet)

Regjeringen satte 1. april ned et nytt offentlig utvalg, som skal ledes av professor Tine S. Prøitz ved USN Handelshøyskolen.

Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

Begynner etter påske

Utvalgsleder Tine S. Prøitz er professor ved institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Hun har en doktorgrad om læringsutbytte og har lang og bred erfaring fra utrednings- og forskningsarbeid i grunnopplæringen.

– Dette er et viktig arbeid som jeg gleder meg til å gå i gang med sammen med utvalgets medlemmer. Det blir et spennende, krevende og givende arbeid, ettersom kvalitet er et av de viktigste områdene vi kan jobbe med i skolen, sier Prøitz.

Hun forteller til usn.no at arbeidet begynner rett over påske, for at de skal ha første kunnskapsgrunnlag klart om ni måneder.

– Temaet angår mange. Derfor er det viktig at partene, og utdanningssektoren i bred forstand kan delta i diskusjonen. Det er rundt tjue år siden det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ble etablert. Mye har skjedd siden den gang, og det er helt naturlig at det blir sett på nå.

Stor variasjon i kommunene

Tine S. Prøitz og kollegaer har i flere forskningsprosjekter sett på skolers og skolelederes arbeid med elevresultater

– Vi har tidligere sett at det er stor variasjon i kommunene med tanke på hvilken kapasitet de har til å følge opp data fra for eksempel forskjellige tester så vel som elevundersøkelsen.

Prøitz sier hun skal være varsom med å mene noe på dette tidspunktet.

– Jeg har ingen konklusjoner klar. Her må utvalget samlet få gjøre jobben med å hente inn informasjon og kunnskap på feltet, diskutere og gjøre sine vurderinger før vi kommer så langt.

Trenger å tenke nytt

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at vi trenger å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten på norske skoler, og hvordan vi driver kvalitetsutvikling.

– I dag legger vi veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles. Fagfornyelsen og nye læreplaner har endret innholdet i skolen, og vurderingssystemet må tilpasses både de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner. Regjeringen vil både ha en mer praktisk og variert opplæring, der elevene lærer mer og trives bedre, og gi lærere og skoleledere tillit og mer handlingsrom, sier Brenna.

HUSK KULER UNDR

Utvalget skal levere en NOU i to deler:

  • En del som beskriver styrker og utfordringer i dagens system skal leveres tidlig i 2023.
  • En hoveddel der de anbefaler endringer skal leveres høsten 2023.
  • Les pressemeldingen fra KD.

Forskningsreferanser

Professor Tine S. Prøitz har forsket på, og publisert mye rundt skoleledelse og bruk av testresultater i kommuner. Tre aktuelle artikler:

Professor Tine S. Prøitz leder også NFR-prosjektet «CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools» - og hun ledet NFR-prosjektet «Læringsutbytte i politikk og praksis (LOaPP)» som ble avsluttet i 2020.