Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Kvalitativa skillnader i lärares samtal om bedömning och elevers kunnande i naturvetenskap

Denne artikkelen har sett på hvordan lærere vurderer og setter karakterer i naturfag. Hvordan diskuterer lærerne seg i mellom og hva ser de på som viktigst å kunne?

 

Gode naturfagstimer – hvordan får vi det?

Forskere skal se på sammenhenger mellom undervisningen i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.

 

Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket

«Biologi er ikkje plantar og dyr, det er ein måte å kommunisere om plantar og dyr på. Astronomi er ikkje planetar og stjerner, det er en måte å kommunisere om dei på», sa Neil Postman. Å lære

Fagfellevurdert

Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen - En komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen

Denne pilotstudien viser at omlegging til ny utdanning ikke har medført særlige endringer i hvilke studenter som blir rekruttert til utdanningen. Masterstudentene har fått betydelig mer praksis i

 

Jenter som velger realfag er ikke like

Båtliv med bestefar kan påvirke utdanningsvalg like mye som kjønn, ifølge forsker Marianne Løken. Hun er kritisk til kjønnsstereotype realfagskampanjer.

 

Slik kan barnehagebarn bli miljøbevisste

Hvalen som døde med magen full av plast har fått mange til å tenke miljø. En ny studie viser hvordan vi kan lære barn i barnehagealder om miljøvern.

Fagfellevurdert

«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Kanskje er det nå på tide, for Norge og andre land, å innse at ministerpostene i departementene for klima, miljø, barn og utdanning bør rustes med de sterkeste og mest erfarne ministrene, og at

 

FYR – samarbeid for bedre læring på yrkesfag

Alle elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må få en opplæring i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag som de opplever som relevant i hverdagen og som er rettet mot framtidig

 

Tverrfagleg undervisning lettare sagt enn gjort

Lærarane trur dei underviser tverrfagleg om berekraftig utvikling, men elevane oppfattar det ikkje slik.

Kronikk

- Vi må gjøre realfag mer levende

For at elever skal bli bedre i realfag, må vi endre måten undervisningen skjer på. Her kan forskere bidra, skriver Siv Grethe Aarnes i denne kronikken.

 

Både kropp og sinn er med når barn lærer

Barns forhold til naturvitskap er nært knytt til kroppen. Barnehagelærarar må derfor vere både fysisk og kjenslebundne til stades når dei jobbar med vitskapleg utforsking i barnehagen.

 

Teknologien utvider virkeligheten

Når elevene holder nettbrettet over bildet av et blad, får de masse fakta om fotosyntesen, og etter hvert skal de selv kunne legge til mer informasjon.

 

Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet

Hvordan opplevde og responderte høytpresterende elever på tiende trinn da naturfagundervisningen ble delt inn i prestasjonslike elevgrupper?

 

– La elevane lesa og skriva som forskarar

Lesing og skriving er meir enn lesing og skriving. Forskar Gard Ove Sørvik ynskjer at elevane i naturfag skal få lesa og skriva på faget sine premiss.

 

Flere språk – bedre resultat

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk de kan, og det nye språket de skal lære seg.

Engelsk — Fagfellevurdert

Stille elever kan lære mer effektivt

Resultatene i denne studien viser at de stille elevene fikk mer ut av undervisningen enn de som var mer muntlig aktive i timene.

 

Naturfagene i norsk skole anno 2015

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole.

 

Biologilærerundersøkelsen 2014

I en landsdekkende undersøkelse har man ønsket å finne ut hvem biologilærerne er og hvordan de driver undervisningen sin. Det viser seg at den gjennomsnittlige biologilæreren er høyt utdannet, har

 

Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag

Å skrive forsøksrapporter i forbindelse med forsøk og ulike former for feltarbeid er en sentral del av tekstarbeidet i naturfag.

 

Betydningen av å bruke fagbegreper - For elever, lærerstudenter og lærere

Nyere forskning viser hvordan aktiv og bevisst bruk av fagbegreper påvirker resonnering og læring — ikke bare fagbegreper som tilhører bestemte fag, men også fagbegreper om læring i fag. Dette ser

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter