Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

– Elevane må få vanskelegare matteoppgåver

Det seier matematikkforskaren Jorunn Reinhardtsen. Ho meiner det er viktigare å lære seg å tenkje enn å herme etter læraren.

Kronikk

Sett foten ned når det er nødvendig!

KRONIKK: Ledere og lærere i skole og barnehage oppfordres til å være oppmerksom når nye målinger, testinger og kartlegginger av barn og ungdom skal gjennomføres. Lærerprofesjonens etiske råd har nå la

 

Barn kan bli utestengt på grunn av spesialundervisning

Barna får en ustabil og oppdelt skolehverdag. Det skaper utenforskap, mener høgskolelektor Anne Randi Fagerlid Festøy.

 

Barn ønsker å være inkluderende

Barn bryr seg ikke om etniske og kulturelle forskjeller og vil gjerne inkludere andre barn, viser funn fra stort internasjonalt forskningsprosjekt.

 

Video: Marte Blikstad-Balas om Fagfornyelsen

De nye læreplanene innføres fra høsten 2020. Hva er nytt, hvordan kan ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største u

Fagfellevurdert

«Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet

Denne artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan lærere veileder elever i skriving før det finnes tekst å veilede på.

Fagfellevurdert

Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?

Denne artikkelen undersøker hva som kjennetegner norske ungdommer som bruker fritidsklubber. Er det noen trekk ved ungdommers sosiale bakgrunn, helsesituasjon, sosiale relasjoner, fritidsmønster eller

 

Forsker på jenter i stemmeskiftet

Musikklektor ved Nord universitet, Runa Hestad Jenssen, opplever at både sangere, dirigenter og lærere blir overrasket når hun forteller at også jenter kommer i stemmeskiftet.

Podcast

Lærerrommet: Frafall i videregående, hva skal vi gjøre?

LÆRERROMMET: I podkastens episode 39 er temaet frafallet i videregående, og vi spør hva som kan gjøres med det. Lærerrommet finner du i alle podkastkanaler. Hva er årsakene til at ungdom slutter på sk

 

Utviklar forsking og gode praksisar i kritisk tenking

Friske EU-midlar forlengar internasjonalt UiS-prosjekt med tre år.

 

15 råd til deg som er russeforelder

Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder.

Forskningskafe

Forskningskafé: Kunsten å bygge godt læringsmiljø ved Jørgen Moltubak

Det å bygge gode læringsmiljø handler mye om å bygge gode relasjoner med de enkelte elevene i klassen. I denne presentasjonen drøfter Jørgen Moltubak ulike perspektiver på relasjonsbygging.

Fagfellevurdert

Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?

Små barns seksualitet blir både faglig og politisk anerkjent som en naturlig og sunn side av deres lek og utvikling. Likevel viser mange studier at foreldre og pedagoger har et komplisert og ambivalen

 

Lærere ønsker å utvikle seg for elevene sine

Ønsket om å bli dyktigere til å hjelpe og støtte elevene er den viktigste grunnen til at lærere vil engasjere seg i utviklingsarbeid i skolen.

Forskningskafe

*AVLYST* Forskningskafe: Lærerens metodeansvar – hvor ligger det?

Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

 

Nysgjerrig på nysgjerrigheit

Kva snakkar vi om når vi snakkar om nysgjerrigheit? I barnehagen kan omgrepet romme alt frå demokratiske prosjekt til det å lære om dyr i naturen.

 

Når er det behov for et innsatsteam mot mobbing?

Alle ansatte på en skole bør ha god kompetanse til å forstå, avdekke og løse mobbesaker, men i noen saker er det behov for ekstra støtte.

Forskningskafe

Forskningskafe: Trond H. Johansen om læringsmiljø og relasjonskompetanse

Hvordan jobber du relasjonskompetent som lærer, som del av et kollegium og som skoleleder?

 

Kritikken av kvaliteten av John Hatties kvantitative forskning

Debatt: Et svar til Thomas Nordahl

 

Hva gjør vi med skoler «på vent»?

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. I mellomtiden går elevene på den gamle, som blir mer og mer nedslitt. Byggestart for den nye skolen utsettes og utsettes. I 10, 15, kan