Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Ny artikkel sammenstiller studier om metaforforståelse hos personer med autisme

Tamara Kalandadze har publisert en artikkel i anerkjente Cambridge University Press ved tittelen «A systematic review and meta-analysis of studies on metaphor comprehension in individuals with autism

 

Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling

Barn som bruker mye skjerm kan få vansker med å forstå følelser. Likevel tilbringer de stadig mer tid foran skjermer.

 

Dei lærer om kunsten å lære bort

Professorar og undervisarar blir sjølve studentar i prosjektet «Mestere i didaktikk». Gjennom eit norsk-polsk samarbeid testar dei nye metodar for undervisning.

Engelsk — Fagfellevurdert

På den andre siden av myten om den "digitalt innfødte" Ungdom, samarbeidskulturer og transmediale ferdigheter

Den eksplosjonsaktige fremveksten av IKT og den påfølgende digitaliseringen av alle slags prosesser siden 1980-tallet, kombinert med fremveksten av Internett på begynnelsen av det påfølgende tiåret, h

 

Stadig flere feirer halloween

Oppslutningen rundt halloween har doblet seg på få år. 31. oktober har blitt en viktig merkedag i Norge.

 

Rekk opp hånda hvis du har opplevd uro i klasserommet!

Elever og lærere blir forstyrret av uro i klasserommet. Hvordan håndterer lærerne det?

 

- Feil å framstille gutter som skoletapere

Uavhengig av utdanning får guttene mer lønn, oftere fulltid og oftere fast jobb, sier forskere. De ønsker å nyansere debatten om kjønn i skolen.

Podcast

Lærerrommet: Mobbing: Det viktige samarbeidet

Hva er et godt hjem/skole-samarbeid? Kan dette også hjelpe skolen i mobbearbeidet?

 

Er internasjonal uke en eksotisk enkelthendelse eller skaper den felles forståelse?

Forskere har studert hvordan deltakerne opplever internasjonal uke i skolen. – Vi trenger slike møteplasser, mener forfatterne bak studiene.

 

Sånn hjelper du barna å knekke lesekoden

Noen barn lærer å lese tidlig. Andre trenger mer tid. Men noe kan vi gjøre for å hjelpe dem, og én ting er viktig å gjøre først.

 

Halvparten av elevene kjeder seg på skolen

En ny studie viser at 50 prosent av elevene på videregående skole kjeder seg. – Jeg har funnet en måte å legge til rette for at elevene mine ikke skal kjede seg på skolen – og i verste fall slutte som

Forskningskafe

Forskningskafe: Louise Klinge om relasjonskompetanse og læringsmiljø

Relasjonskompetanse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å bygge klasser som læringsfelleskap. I denne forelesningen redegjør den danske skoleforskeren Louise Klinge for ulike aspek

 

Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god hel

Kronikk

Slik kan undervisere tilrettelegge for funksjonshemmede med enkle grep

KRONIKK: Studenter som trenger noe ekstra møter en hverdag der støtten, hjelpemidlene og tilpasningene de må ha for å gjennomføre studiene mangler. Det kan vi gjøre noe med.

 

Læreplanene speiler samfunnet

– Læreplaner er blant de mest innflytelsesrike tekstene vi har, og vil sette sitt preg på framtidens samfunn og arbeidsliv, forteller forsker.

 

Terapi i naturen hjelper unge å finne ro

Gjennom friluftsterapi får ungdommer et pusterom fra en kaotisk hverdag med stadig høyere krav til prestasjoner og selvfremstilling. Den positive effekten er fortsatt til stede ett år etter.

 

Gutta skammer seg over å gå til helsesykepleieren

– Det overraska meg at det fortsatt er så stor forskjell på jenter og gutter, sier Marie Dahlen Granrud ved Høgskolen i Innlandet. Hun gjorde seg nylig ferdig med doktorgraden sin om ungdoms møte med

 

Litteraturprofessor fryktar ikkje digitaliseringa: – Vi vil halde fram med å lese bøker

Det finst gode grunnar til å fortsette å lese litteratur, sjølv om vi er omgitt av det digitale, meiner litteraturprofessor Karin Kukkonen.

 

– Me får eit betre innblikk i vår framtidige jobb

På barnehagelærarutdanninga på UiA nyttast barnehagelærarar som refleksjonspartnarar for studentane tidleg i utdanninga. Målet er å komma tettare på arbeidskvardagen i barnehagane.

 

Skal bli betre lærarar gjennom deling

Amerikanaren Kem Saichaie var nyleg i Stavanger, som gjest hjå programområdet DEMCI (Demokrati og medborgerskap: tverrfaglige tilnærminger og kritiske perspektiv).