Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

– Lærere bruker ikke resultatene fra nasjonale prøver

Det brukes store ressurser hvert år på å gjennomføre nasjonale prøver, men vi vet veldig lite om hvordan skoler egentlig bruker resultater på nasjonale prøver for å forbedre elevenes læring.

Kronikk

Leder eller venn?

Å lede tidligere kolleger byr ofte på utfordringer som må håndteres gjennom bevisste valg.

 

Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?

Lærere, leger og andre profesjoner opplever at de ikke kan ytre seg fritt om egne arbeidsforhold. Hva skjer med styringen av profesjonene og i hvilken grad tør man å uttale seg overfor makten i

Omtale

Syv verktøy for veiledning av nye lærere

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy som skal støtte nye læreres utvikling i yrket.

Blogg

Er du god å prate med?

Hva assosierer du med det å ha en samtale med rektor? At rektor er en god samtalepartner kan i noen tilfeller være avgjørende for et godt foreldresamarbeid, og hva kjennetegner egentlig et godt

 

Ledelse i krysspress

Styrere som bli pålagt å bruke pedagogiske verktøy og program følger dem, men ofte tilpasset egen barnehage, viser undersøkelse.

 

Videreutdanning til lærerspesialist - Om å bli profet i eget land

En lærerspesialist skal være faglig oppdatert og bidra til økt kompetanse på egen skole. Men ikke alle er like komfortable med å ha rollen både som kollega og veileder. Derfor har man ønsket å finne

 

Å lede i fremtidens skole

Skolens kjernevirksomhet er løst koblet til skolens formelle ledelsesstruktur. Det gjør at den skiller seg fra organisasjoner som i større grad kan styres gjennom relativt klare mål, forutsigbare

 

Pedagogiske ledere har en krevende dobbeltrolle

Det er utfordrende å være pedagogisk leder i en barnehage. Du skal lede voksne og barn, og du skal ha ansvar for det praktiske og det pedagogiske arbeidet.

 

Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten dreier seg om at den enkelte skole må vurdere risiko og sannsynlighet for at krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering kan finne sted i egen virksomhet.

Fagfellevurdert

Vilje, men manglende handlingskraft - skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap

Det er mye som tyder på at både skoleeier og skoleledere kan utnytte ressursene til tospråklig fagopplæring langt bedre dersom dette arbeidet gis større prioritet i kommunen og på skolene.

 

Felles ansvar for profesjonsutvikling

Korleis kan god samhandling mellom politikk, administrasjon og profesjon bidra til profesjonsutvikling ovanfrå og innanfrå?

 

Sjanseløs mot mobbing uten kompetente voksne

Voksne må være bevisst hvilken forståelse og holdning de møter barn med og hvordan de tolker deres atferd.

Omtale

Skolebasert kompetanseutvikling

Høgskolelektor Unni Høsøien gir tips til utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

 

– Alle kan jobbe kreativt

Det er en myte at det å være kreativ er det samme som å være kunstnerisk eller bare «tenke utenfor boksen». Så hvordan kan ledere bruke sin og de ansattes kreativitet i barnehage og skole?

 

Rektors ledergruppe gir merverdi

I ledergruppen opplever deltakerne kompetansemestring, risikofri sone og fokus på forbedring.

 

Ledelse av en lærende barnehage

Hvordan kan ledelse i barnehagen der barnehagelæreren har et medansvar for faglig ledelse, utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse?

 

Makt og tillit

Hva kan spenningsforholdet mellom makt og tillit bety for utfordringen med å skape en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i barnehage og skole?

 

Partssamarbeid om skoleutvikling

Hvilke muligheter/hvilket potensial gir den nordiske samarbeidsmodellen i arbeidslivet til samarbeid mellom skoleledere og tillitsvalgte om skoleutvikling?

Blogg

Hvem skal ha ansvaret i barnehagen?

- Hvilke metoder og hvilke aktiviteter som bør vektlegges akkurat i denne barnegruppen akkurat nå, trenger man et pedagogisk skjønn for å kunne avgjøre.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter