Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet»

Elevenes rett til kroppslig læring kan bli erstattet av pliktige fysiske aktivitetstiltak i skolen – det vil si tiltak som har snevrere mål enn det tradisjonelle kroppsøvingsfaget. Men det har vist

Fagfellevurdert

Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

I prosessen med implementering av den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen, har vi registrert at det eksisterer frustrasjoner hos faglærerne i musikk, forming og drama knyttet til faglig

Kronikk

Barns egne stemmer fortsatt borte i debatten om fysisk aktivitet

Helsedirektoratets målsetting om en time fysisk aktivitet hver dag er ikke basert i forskningsmessig kunnskap om objektive forhold, men er en politisk påstand.

Kronikk

Hvor er barnas stemme i debatten om fysisk aktivitet?

Barn leker ikke for å bli i bedre form eller for å få bedre helse, skriver Jorunn Spord Borgen og Gunn Engelsrud.

 

Hva skjer i kroppsøvingsfaget?

En rekke mastergradsprosjekter som tar for seg aspekter ved kroppsøvingsfaget, viser eksempler på at praksis står i kontrast til fagets formål og læreplan. Kroppsøving fremtrer som et «tregt sosial

 

Rettferdig standpunktvurdering – på grensen av det mulige?

I en undersøkelse har man spurt lærere innenfor fem ulike fag om hva slags grunnlag de baserer sine standpunktkarakterer på og hva de legger vekt på når de skal sette karakteren. Resultatene blir