Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital teknologi i lærerutdanningen

I denne artikkelen undersøker Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen og Sara Archard lærerutdanneres oppfatninger av å jobbe med digital teknologi. Forfatterne tar for seg to universiteter, ett i

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital hverdagsundervisning – innføring av nettbrett i norske grunnskoler. En undersøkelse av utfallsmål og læringsutbytte i den første kohorten.

Kunnskapsgrunnlaget omkring innføring av nettbrett i skoleutviklingsprosjekt er begrenset både nasjonalt og internasjonalt. I denne studien undersøker forskere om, og eventuelt hvordan slike

Fagfellevurdert

An Analysis of Participants’ Experiences from the First International MOOC Offered at the University of Oslo (Åpne online-kurs i en nordisk kontekst)

I denne artikkelen gjennomgår Ammar B. Singh og Anders I. Mørch funn fra det første internasjonale "massive open online course" (MOOC) som ble tilbudt ved Universitetet i Oslo i 2015. Kurset hadde

Engelsk — Fagfellevurdert

I hvilken grad vektlegges «digital literacy» i lærerutdanningen?

Denne artikkelen kartlegger nyere sosiokulturelle studier om «digital literacies» og lærerutdanning i ulike deler av verden. Forfatterne tar utgangspunkt i begrepet «new literacies», forstått som nye

Engelsk — Fagfellevurdert

Kan nettbrett bidra til bedre praksisveiledning for lærerstudenter?

Prosjektet «Tablets in Practicum Supervision» har fulgt nettbrett brukt i veiledningsprosessen under lærerutdanningen. Og funnene er svært positive.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Engelsk — Fagfellevurdert

Hvilke lærere har mest digital kompetanse?

I denne artikkelen presenterer Krumsvik, Jones, Øfstegaard og Eikeland en undersøkelse av den digitale kompetansen hos cirka 2500 lærere i videregående skole.

Engelsk

Lesing og skriving på skjerm - Aktiviteter i klasserommet

Det digitale samfunnet fører med seg nye måter å lese og skrive på. Følger skolen med i utviklingen?