Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Appene domineres av sju typer literacy-aktiv

Engelsk — Fagfellevurdert

På den andre siden av myten om den "digitalt innfødte" Ungdom, samarbeidskulturer og transmediale ferdigheter

Den eksplosjonsaktige fremveksten av IKT og den påfølgende digitaliseringen av alle slags prosesser siden 1980-tallet, kombinert med fremveksten av Internett på begynnelsen av det påfølgende tiåret, h

Fagfellevurdert

Hvordan forskjellige nasjonale strategier for implementering av digital teknologi kan påvirke lærerutdannere - En sammenlignende studie av lærerutdanningene i Norge og New Zealand

Over ti år har gått siden den Kunnskapsløftet introduserte bruken av digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet i alle fag og på alle nivåer i norsk skole. Forskning viser imidlertid at det fremd

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital teknologi i lærerutdanningen

I denne artikkelen undersøker Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen og Sara Archard lærerutdanneres oppfatninger av å jobbe med digital teknologi. Forfatterne tar for seg to universiteter, ett i Ne

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital hverdagsundervisning – innføring av nettbrett i norske grunnskoler. En undersøkelse av utfallsmål og læringsutbytte i den første kohorten.

Kunnskapsgrunnlaget omkring innføring av nettbrett i skoleutviklingsprosjekt er begrenset både nasjonalt og internasjonalt. I denne studien undersøker forskere om, og eventuelt hvordan slike skoleutvi

Fagfellevurdert

An Analysis of Participants’ Experiences from the First International MOOC Offered at the University of Oslo (Åpne online-kurs i en nordisk kontekst)

I denne artikkelen gjennomgår Ammar B. Singh og Anders I. Mørch funn fra det første internasjonale "massive open online course" (MOOC) som ble tilbudt ved Universitetet i Oslo i 2015. Kurset hadde tit

Engelsk — Fagfellevurdert

I hvilken grad vektlegges «digital literacy» i lærerutdanningen?

Denne artikkelen kartlegger nyere sosiokulturelle studier om «digital literacies» og lærerutdanning i ulike deler av verden. Forfatterne tar utgangspunkt i begrepet «new literacies», forstått som nye,

Fagfellevurdert

Use of tablets in primary and secondary school – a case study

This article focuses on the use of tablets in pupils’ learning and the extent to which pupils become more involved in the planning, implementation and assessment of their learning.

Engelsk — Fagfellevurdert

Kan nettbrett bidra til bedre praksisveiledning for lærerstudenter?

Prosjektet «Tablets in Practicum Supervision» har fulgt nettbrett brukt i veiledningsprosessen under lærerutdanningen. Og funnene er svært positive.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Engelsk — Fagfellevurdert

Hvilke lærere har mest digital kompetanse?

I denne artikkelen presenterer Krumsvik, Jones, Øfstegaard og Eikeland en undersøkelse av den digitale kompetansen hos cirka 2500 lærere i videregående skole.

Engelsk

Lesing og skriving på skjerm - Aktiviteter i klasserommet

Det digitale samfunnet fører med seg nye måter å lese og skrive på. Følger skolen med i utviklingen?