Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital teknologi i lærerutdanningen

I denne artikkelen undersøker Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen og Sara Archard lærerutdanneres oppfatninger av å jobbe med digital teknologi. Forfatterne tar for seg to universiteter, ett i Ne

Engelsk — Fagfellevurdert

Digital hverdagsundervisning – innføring av nettbrett i norske grunnskoler. En undersøkelse av utfallsmål og læringsutbytte i den første kohorten.

Kunnskapsgrunnlaget omkring innføring av nettbrett i skoleutviklingsprosjekt er begrenset både nasjonalt og internasjonalt. I denne studien undersøker forskere om, og eventuelt hvordan slike skoleutvi

Fagfellevurdert

An Analysis of Participants’ Experiences from the First International MOOC Offered at the University of Oslo (Åpne online-kurs i en nordisk kontekst)

I denne artikkelen gjennomgår Ammar B. Singh og Anders I. Mørch funn fra det første internasjonale "massive open online course" (MOOC) som ble tilbudt ved Universitetet i Oslo i 2015. Kurset hadde tit

Engelsk — Fagfellevurdert

I hvilken grad vektlegges «digital literacy» i lærerutdanningen?

Denne artikkelen kartlegger nyere sosiokulturelle studier om «digital literacies» og lærerutdanning i ulike deler av verden. Forfatterne tar utgangspunkt i begrepet «new literacies», forstått som nye,

Fagfellevurdert

Use of tablets in primary and secondary school – a case study

This article focuses on the use of tablets in pupils’ learning and the extent to which pupils become more involved in the planning, implementation and assessment of their learning.

Engelsk — Fagfellevurdert

Kan nettbrett bidra til bedre praksisveiledning for lærerstudenter?

Prosjektet «Tablets in Practicum Supervision» har fulgt nettbrett brukt i veiledningsprosessen under lærerutdanningen. Og funnene er svært positive.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Engelsk — Fagfellevurdert

Hvilke lærere har mest digital kompetanse?

I denne artikkelen presenterer Krumsvik, Jones, Øfstegaard og Eikeland en undersøkelse av den digitale kompetansen hos cirka 2500 lærere i videregående skole.

Engelsk

Lesing og skriving på skjerm - Aktiviteter i klasserommet

Det digitale samfunnet fører med seg nye måter å lese og skrive på. Følger skolen med i utviklingen?