Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Når historieundervisning skaper fiender

– Historieundervisningen i Sør Sudan fremstiller utelukkende de tidligere fiendene i nord i negative ordelag, sier førsteamanuensis Merethe Skårås.

 

Fire av ti unge flyktninger strever psykisk

42 prosent av enslige mindreårige asylsøkere opplever et høyt nivå av posttraumatisk stress fem år etter at de kom til Norge.

 

Raske bokstaver: Utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennende lese- og skriveundervisning.

Kronikk

E-bøker for barn er like viktige som papirbøker

KRONIKK: Nå går diskusjonen om hva som er best for barnet: e-bøker eller papirbøker. I stedet bør vi spørre om hvilke bøker som passer best for hvilke barn.

Kronikk

Om guttene gjør det dårligere på skolen, så tar de igjen forspranget rett etterpå

KRONIKK: Utfordringen for samfunnet er de som ikke deltar i videre utdanning eller arbeid - og det gjelder både gutter og jenter.

 

Liten nytte av å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere

Det diskuteres hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tas over av norske universiteter. Ny rapport viser at dette vil kreve store endringer og omfatte svært få

 

– Alle elever skal få oppleve en tilpasset undervisning

– Alle elever i norsk skole skal få oppleve mestring og en tilpasset undervisning. Det gjelder også elever med stort læringspotensial, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartem

 

– Det er typisk at evnerike barn ikke får lov til være smarte

Jasper trivdes bra de første årene i grunnskolen, med lærere som så at han var ekstremt evnerik og forsøkte å støtte ham framover. Men så kom nye lærere og mente at han var «midt på treet», og snart b

Blogg

Ferietid = mobbefri

Jula ringes inn ganske snart, og mange av oss glir inn i modusen «lys og varme, snill og fredelig».

 

Barn født sent på året er dårligst til å lese

Barn født sent på året er dårligere til å lese enn de som er født helt i starten av året. Det viser en ny studie ved Nord universitet.

 

Slik kan vgs-elever skrive bedre tekster

Elever bør få bruke sin personlige stemme mer når de skriver, mener forsker som spesielt har sett på engelskfaget. Men tipsene kan også brukes i andre fag.

 

Fra "skoletaper" til "arbeidskar"

De sliter når skolen blir for akademisk, og de bukker under når presset om å lykkes blir for stort. Her er historien om veien ut.

Omtale

Kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen til debatt

Forskingsrapporten Kultur + skole = sant ble tidligere i høst overlevert Kunnskapsdepartementet. Rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU, er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i fo

 

Slik mestrer barnet tekstoppgaver i matematikk

En ny masteroppgave fra Institutt for spesialpedagogikk undersøker sammenhengen mellom språk og regneferdigheter i løsning av matematiske tekstoppgaver. Å identifisere om barn sliter med regneferdighe

 

Forsking i fleirspråklege klassar i 10 år

Tegn på sprog. En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum var tittelen på konferansen som 6. desember markerte avslutninga på det danske ti-årige forskings- og utviklings

Blogg

Kvalifikasjonspass for flyktninger med stort potensial

UNESCO har nylig etablert et globalt kvalifikasjonspass som skal bidra til at flyktninger får lettere tilgang til arbeid og utdanning. Passet er basert på en idé og kartleggingsmetode utviklet av NOKU

 

Gir mer juss en mer rettferdig skole?

Kan Norge lære noe av Sveriges erfaringer med rettsliggjøring i skolen? Ja, mener forsker som advarer mot naiv tro på rettslige løsninger på sosiale problem

Kronikk

Mange pasienter med rusmiddelavhengighet har store lærevansker uten å vite om det

KRONIKK: Det er kjent at ruspasienter med generelle lærevansker har flere tilbakefall til rus og i større grad avbryter behandlingen. Likevel viser ny norsk forskning at mange pasienter med rusmiddela

 

Hvorfor velger mange jenter bort matematikk?

De har like gode karakterer, men allikevel går ikke så mange jenter som gutter videre med matematikk.