Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av koronavirus og smittevern.

 

Stengte barnehager: Trangbodde familier sliter mest og ansatte er bekymret for smitte

Ferske undersøkelser viser hvordan koronakrisen påvirker hverdagslivet.

 

Lite mikroskop med stor betydning

Med et enkelt og foldbart mikroskop har Sheri Bastien fått barn og unge i fattige land engasjert i hvordan bakterier og virus sprer seg, og i å forstå betydningen av å vaske hender. Det kan redde mang

 

Hvem skulle trodd at det å lese krever utvikling av så mange ulike ferdigheter?

Lesing er en kompleks operasjon som krever mestring og utvikling av mange ulike språkferdigheter samtidig. Ny forskning fra Institutt for spesialpedagogikk, UiO, viser hva som må til for å knekke lese

 

Ny test kan fastslå risiko for dysleksi – før barna begynner på skolen

Tenk hvis vi kan finne sikre tegn på dysleksi allerede før skolestart og sette inn tiltakene fra første skoledag? En ny digital test som gjør dette mulig lanseres denne uken.

 

Slik kan barnehagen fange opp de sårbare barna

Barnehageansatte bør se etter endringer i barnas følelser og oppførsel.

 

Gutter bruker skolehelsetjenesten mindre enn jenter

Terskelen for å oppsøke helsesykepleier kan være høy, særlig for gutter. – For å få bukt med kjønnsforskjellene må vi oppsøke elevene og snakke om det de er opptatt av, sier forsker.

 

Sosial støtte beskytter barn og unge ved traumatiske opplevelser

Ny angstforskning vekker oppsikt, og gir håp i kampen for å redusere antall barn og unge som utvikler sosial angst.

 

22. juli bidro til varig økt engasjement blant unge

Valgdeltakelsen og antallet medlemskap i partier og organisasjoner er fortsatt høyere blant unge enn i tiden før 2011. Blir dagens ungdommer mer politisk engasjerte enn foreldregenerasjonen?

Omtale

Olje, klimaskepsis og naturfagslæreren

Hva tenker lærerstudenter om miljøtruslene og klimaproblemene og hvordan vil de selv behandle temaet når de er ferdig utdanna lærere?

 

Skolesystem uten kulturell forankring

Uten overføring av tradisjonskunnskap kan nenetsisk reindrift være historie. Det russiske skolesystemet bidrar ikke til kulturens overlevelse og utvikling, viser doktorgradsavhandling.

Kronikk

Selv våren 1940 fikk privatistene vitnemål

KRONIKK: Norge lyktes under krigen å legge til rette for at privatister kunne få sine vitnemål fordi enkelte retningslinjer i skolebyråkratiet ble lagt bort til fordel for handlingsrom og kreative løs

 

Barn som er svært for tidlig fødte står i fare for å ha store språkvansker over lang tid

– Ekstremt premature barn er i risiko for vedvarende språkvansker og kan dermed ha så pass store språkvansker når de er 5 år at de ikke klarer å henge med i samtaler eller snakke i fullstendige setnin

 

Pandemisk pedagogikk

Et nyord fra korona-tiden er «pandemisk pedagogikk». Dette beskriver den raske omstillingen lærere har vært gjennom for å kunne fortsette undervisning og læring i henhold til læreplan og skolenes plan

 

– Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd

Som følge av koronakrisen ble all undervisning digital nærmest over natten. – Det ligger et stort potensiale i å benytte seg av varierte digitale undervisningsmetoder, men det er viktig å ha en plan,

 

Førsteklassinger på hjemmeskole skriver brev til læreren

Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole. Det motiverer – og er god skrivetrening!

 

Hvem er de sårbare barna?

Det er en stor gruppe barn der ute nå som ikke har trygge nok hjemme og venneforhold. Vil de få den støtten og bekreftelsen de trenger?

 

Ikke ta fra dem mobilen – lær dem heller å bruke den!

Vi anbefaler at foreldre og lærere er positivt nysgjerrige til barns digitale liv, heller enn å være opptatt av å kontrollere.

 

Slik får du sving på lesinga

Trenger barna et ekstra puff for å få lest i disse hjemmeskole-tider? Her er våre beste råd for å få dem i gang – også for foreldre med litt mange ting på tapetet samtidig.

 

Slik får du til et godt samarbeid med skolen

Den nye skolehverdagen med hjemmeundervisningen setter samarbeidet mellom lærer og foreldre på nye prøver. Her får du gode råd.