Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

– Vi må bli meir tydelege på kva vi forventar av forskarskolane

Dei nasjonale forskarskolane er verdifulle for det nasjonale samarbeidet om doktorgradsutdanninga, viser ei ny evaluering. Ein har derimot ikkje funne målbar effekt for gjennomføringstid og

Omtale

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d

 

Lærerstudenter opplever ikke høgskolens undervisning som relevant

Mange studenter i grunnskolelærerutdanningen mener at teorien de lærer på høgskolen ikke passer med utfordringene de møter i praksis.

 

Når barn stenges ute i barnehagen

Barnehageforskere i Trondheim ser nå tydelig hvordan noen barn er mer sårbare for å bli stengt ute fra leken enn andre.

 

Ungdom med innvandrerbakgrunn har store forventninger til livet i Norge

Minoritetselever i Norge har foreldre med lavere utdannelse og inntekt enn majoritetselevene. Men på skolen er både ambisjonsnivået og innsatsen deres svært høy, viser nå en ny studie.

 

Hjelp til ungdom som vokser opp med psykisk syke foreldre

Gjennom en ny doktorgrad vet vi nå litt mer om hvordan det går med ungdom som bor sammen med psykisk syke foreldre. Et stort antall unge i Norge opplever dette.

 

Skolehelsetjenesten kan bidra til at flere lykkes med videregående

Om ungdommer bruker skolehelsetjenesten, er det mindre sannsynlig at de dropper ut av videregående skole, finner forskere.

 

Både store og små forskjeller mellom barnevern

Forskere har sammenlignet barnevernet i Norge, Finland, USA og Storbritannia.