Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Forskningskafe

Elev-vennlig undervisning (video)

Hva er en elev-vennlig skole og er norsk skole elev-vennlig? Hvor mye handlingsrom har lærerne innenfor rammene av metodeansvaret? I denne innledningen diskuterer lektor Simen Spurkland norsk skole i

Omtale

Forslag om rammeverk for identifisering av skolevegring

Etter lengre tids forskning på skolevegring publiserte en gruppe forskere nylig en artikkel om risikofaktorer og tidlige tegn på vegring. De foreslår et skolebasert rammeverk for å forebygge

 

Tvang – skoleforskningens blinde felt

En vesentlig faktor som påvirker både elever og lærere, er at opplæringen er obligatorisk. Det er påfallende at denne grunnleggende forutsetningen får så lite oppmerksomhet i

Podcast

Ny episode av podkasten Lærerrommet

Lytt på podkasten Lærerrommet, og ta et dypdykk ned i seksårsreformen som nå skal evalueres.

Fagfellevurdert

Læreres pedagogiske organisering av elevbedrift for elever med særlige behov

Elevbedrift regnes for å  gi økt motivasjon og læringsutbytte gjennom gjennom en praksisnær tilnærming til undervisning. Metodikken skal være spesielt god for elever med særlige behov. Hvordan

 

Ti råd mot skolevegring

Strever du med å få barnet ditt på skolen? Her får du råd om hva du som forelder bør – og ikke bør – gjøre.

 

Elever som frykter skolen

Elever som viser tegn til skolevegring trenger mye sosial støtte og forutsigbarhet for å mestre skoledagen. De må trygges i overganger etter ferier og fravær og oppstarten må forberedes godt og

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere

 

Hvordan forstå skolevegring

De aller fleste barn og ungdom trives og er motiverte for å gå på skolen. Likevel tyder undersøkelser på at så mange som ti tusen norske skolebarn har skolevegring. Denne artikkelen tar for seg

 

Skolens rolle ved skolevegring

Skolevegring er et stort problem for elevene det gjelder både på kort og lang sikt. Trude Havik ser i sin doktorgrad på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring.

 

Godt klassemiljø hindrer skolevegring

En trygg og inkluderende skole er avgjørende for å hindre at elever blir skolevegrere.

 

Emosjonelle vansker - Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser?

Hva er emosjonelle vansker, og hva kan pedagoger og andre voksne i skolen gjøre for barn med disse utfordringene?

 

Skolefravær uten gyldig grunn - Hva er den beste betegnelsen?

Noen barn og unge er borte fra skolen, eller er på skolen uten å delta i undervisning. Dette skjer uten gyldig grunn som for eksempel sykdom eller store sosiale problemer. Fraværet skjer også etter

 

Tidlig intervensjon i arbeid med skolevegring

Artikkelen presenterer teori om skolevegring og en konsultasjonsmodell for intervensjon utviklet ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Stavanger. Intervensjonens hensikt er å bistå skole og hjem

 

Forskning om skolevegring

Denne artikkelen oppsummerer resultatene fra et utvalg av det siste tiårets internasjonale forskning på skolevegring. Artikkelen belyser ulike definisjoner av begrepet skolevegring, hvilke typer