Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Fleire kommunar gjennomfører Ungdata junior

I 2018 vil fleire kommunar gjennomføre Ungdata junior-undersøkingar.

Omtale

Prøver ut Ungdata Junior

Hvordan er det å være barn i dag? I et splitter nytt forskningsprosjekt blir nå over 7 000 barn mellom 10 og 12 år i Asker og Bærum invitert til spørreundersøkelsen Ungdata Junior.

 

Informasjonssvikt øker risikoen for skjevfordeling av hjelp til familier med handikappede barn

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe

 

Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer

Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et

 

Innvandrerbarn får sjeldnere hjelp fra psykisk helsevern

Tilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien benyttes sjeldnere av etniske minoriteter enn av barn med norskfødte foreldre, ifølge en ny studie fra NOVA. Men innvandrerbarn har sannsynligvis ikke færre

 

Ansatte på asylmottak og i barnevernet må samarbeide bedre

Barn og unge som bor på asylmottak, befinner seg i en sårbar situasjon. Nå skal ansatte fra asylmottak og barnevernet sammen på kurs. Målet er å sikre en best mulig livssituasjon for asylbarna.

 

Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø - Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker

Til tross for bred satsing og oppmerksomhet på skolemiljø og mobbeforebygging de siste årene, har andelen av barn og unge som mobbes allikevel vært relativt konstant på sju prosent. Hvilke strategier

 

Det tenner en gnist. Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet.

I denne rapporten undersøker vi om valgfagene har bidratt til å gjøre ungdomsskolen mer motiverende, praktisk og variert for elevene. Videre undersøker vi hvordan vurderingsordningen i valgfagene

 

Felles fokus - En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole

Hvordan brukes fire av de største skolemiljøprogrammene i skolen, og hvordan har programmene evaluert seg selv?