Hvordan er det å være barn i dag? I et splitter nytt forskningsprosjekt blir nå over 7 000 barn mellom 10 og 12 år i Asker og Bærum invitert til spørreundersøkelsen Ungdata Junior.

Hva er Ungdata Junior?

Ungdata Junior er en spørreskjemaundersøkelse rettet mot barn i alderen 10–12 år, utviklet av NOVA i samarbeid med Kompetansesenter rus - region øst (KoRus Øst) og Bærum og Asker kommune. Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om en aldersgruppe som det per i dag ikke finnes så mye kunnskap om.

Gjennom flere år har Ungdata gitt oss viktige data om norske tenåringer, data som blir brukt i utforming av ungdomspolitikk og i forskning. Nå skal vi også få vite mer om barna i alderen 10–12 år.

I Ungdata Junior spør vi barna om mange ulike sider ved livene deres: hvordan de har det, hva de gjør og hva de mener om en rekke temaer. Undersøkelsen bygger på ungdomsundersøkelsen Ungdata, som er gjennomført i nær 400 kommuner over hele landet.

– Målet med Ungdata Junior er at Asker og Bærum kommuner får kunnskap som de kan bruke i arbeidet med å videreutvikle en god oppvekstpolitikk, forteller prosjektleder ved NOVA, HiOA, Mette Løvgren. – Per i dag foreligger det ikke noe standardisert kartleggingsverktøy som kan gi kommuner et helhetlig og bredt bilde av barns oppvekst.

Portrettbilde av en dame

Resultatene vil også bli benyttet i forskning om denne aldersgruppen; temaene i Ungdata Junior er viktige for et mangfold av forskningsspørsmål om hvordan det er å være barn i dag.

7 000 barn er invitert

Våren 2017 er over 7 000 skolebarn i Asker og Bærum kommuner invitert til å delta i undersøkelsen. Analyser og resultater fra undersøkelsen vil være klare høsten 2017. Da vil vi vite litt mer om hvordan det er å være barn i Norge, og kommunene vil få resultater som de kan bruke i sitt arbeid.

– Vi er veldig spent på resultatene av dette prøveprosjektet, og håper vi kan utvikle Ungdata Junior videre, avslutter Løvgren.

For mer informasjon, kontakt Ungdatasekretariatet: ungdata@nova.hioa.no