Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med studier som dekker hele livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA driver med oppdragsforskning og er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet. Oppvekst er et viktig forskningsområde for NOVA, og forskning på skole og tiltak i overgangen til voksenlivet er en hovedoppgave for instituttet. Utsatte grupper er et særlig satsingsområde. NOVA har ansvar for de nasjonale ungdataundersøkelsene. Instituttet utgir egne publikasjonsserier: NOVA-rapporter og NOVA-notat. I tillegg bidrar instituttets forskere med artikler i vitenskapelige tidsskrifter og fagblad nasjonalt og internasjonalt.