Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Barnehagen er et konglomerat av biter som veldig mange vil mene noe om.

 

Tydelige digitale skillelinjer

OsloMet-forskere har evaluert matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018.

 

Mange utfordringer innen yrkesfag

Både yrkesfag og yrkesfaglærerutdanningen står foran store utfordringer i fremtiden.

 

Mange utfordringer innen yrkesfag

Både yrkesfag og yrkesfaglærerutdanningen står foran store utfordringer i fremtiden.

 

- Ungdommer er naive i møte med Instagram

Når de ser at Justin Bieber står i en bokser fra Calvin Klein, oppfatter de dette som et tips til dem og ikke som reklame, sier OsloMet-forsker Lisbeth Elvebakk.

 

Partnerskap mellom lærer og bibliotekar

Ny doktorgrad kan danne grunnlag for samarbeid mellom lærer- og bibliotekarstudenter.

 

Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi. – Overraskende og bekymringsverdig, sier en av forskerne om resultatene.

 

Lettlestbøker får dyslektikarar til å føle seg dumme

Lettlestbøker skal gjere lesing meir tilgjengeleg for vaksne med lesevanskar, men ny forsking syner at bøkene ikkje alltid treff.

 

Tidlig barnehagestart gir forsprang

Barn som begynner tidlig i barnehagen, får bedre logiske ferdigheter.

 

Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig

Det blir stadig flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Disse må ofte bruke teori i oppgavene sine, men få vet hvordan det skal gjøres. Forskere bak ny bok om teori og analyse håper de

 

Implementering er oversettelsesarbeid

Ny doktorgrad ser på hvordan rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen skjer og hvordan implementeringen av ny forskrift og retningslinjer for utdanningsprogrammet blir opplevd av aktørene.

 

Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, ifølge ny rapport.

 

Å være nysgjerrig og tenke selv

Han mener det kule med matematikken er at du kan skape eller oppdage den helt selv med den menneskelige fornuft.

 

Hvordan møter barnevernet minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll?

Klarer barnevernet å hjelpe unge minoritetsjenter som opplever sterk sosial kontroll og vold hjemme? Forskere ved OsloMet ser nærmere på dette i en ny studie.

 

Å skape behov for skriving

Doktorgradsarbeid viser at elevene bør skrive på skolen fordi de føler et behov for å skrive, og ikke fordi læreren sier at de skal skrive.

 

Konkurranse eller ikke i kroppsøving

De ønsker å gi lærere, lærerstudenter og forskere noen begrep for å kunne diskutere mer reflektert om hvilken rolle konkurranse skal ha i kroppsøvingsfaget.

 

Smakstallerken i barnehagen

Skal barna spise forskjellige typer mat, må de få prøve ut ulike smaker i trygge omgivelser.

 

Mange norske skoler er ikke klare for seksåringene

Skoleforskerne Kirsten Palm og Eva Michaelsen mener det er for mye stillesitting og for lite variasjon for førsteklassingene i skolen.

 

Mindre framtidsoptimisme blant ungdom

Ungdata 2018: Norske ungdomar er meir involvert i problemåtferd og trua på framtida har blitt svekka, viser årets nasjonale tal.

 

Slik bør fremtidsskolen være

Skoleforskere ved OsloMet om hva som må til for å skape den beste skolen for fremtiden.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter