Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

En halv million kroner til forskning på samisk læreplan

Forskere fra Nord universitet skal forske på innføringen av ny samisk lærerplan i skolene.

 

Elever født tidlig på året scorer best på nasjonale prøver

Gutter og jenter født sent på året har større sjanse for å gjøre det dårligere på nasjonale prøver enn klassekamerater som er født tidlig på året.

 

Helsesøsteren - en nøkkelperson for hybelboere

I en ny studie kommer det frem at hybeltilværelsen er en tøff psykisk utfordring for mange. Spesielt fraværet av voksenpersoner ser ut til å gi en tøff start.

 

Er du også en utsetter?

Utsetter du også oppgaver som skal gjennomføres? Da er du ikke alene. Men hvorfor prokrastinerer vi – gang på gang på gang?

 

Retrospeksjon som vitenskapelig forskningsmetode

Hva innebærer et retrospektivt forskerblikk og hvilke verdier bringer denne metoden inn i samfunssforskningen?

 

Ledelse av en lærende barnehage

Hvordan kan ledelse i barnehagen der barnehagelæreren har et medansvar for faglig ledelse, utøves og distribueres for å skape og underbygge en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse?

Omtale

Farlige spill – effektiv undervisning

Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier spil

Omtale

Internasjonalt forskningsprosjekt på matematikkferdigheter

Elevers matematikkferdigheter skal bli bedre. Det er målet til EU-prosjektet MILAGE, hvor Nord universitet er sentrale.

 

Elever tar selvstendige studievalg

- Famile og venner har mindre innflytelse.