Forskere fra Norge, Finland, Latvia og Litauen har samlet erfaring fra svømme- og livredningsopplæring i ei håndbok.

Skrevet av Nina Kjeøy

Aktuell med bok om svømme- og livredningsopplæring. – Svømming og livredning er livslang læring, sier Dagmar Dahl som er førsteamanuensis i svømming og livredning ved Nord universitet. Foto: Peter Bjerg Jørgensen ​

Hvordan kan man best lære barn å venne seg til vann, bli trygge i vannet, legge opp til gode aktiviteter for å lære bort svømmeteknikk og livredning? Hvilke erfaringer har man i ulike land, og hvordan kan denne erfaringen samles i en håndbok for svømme- og livredningsopplæring?

Dette var utgangspunktet da fem forskere fra fire ulike land satte seg sammen, og delte sine erfaringer fra opplæring i svømming og livredning. Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt finansiert av NordPlus Horizontal.

– Hvert år skjer det drukningsulykker, og mange av dem kunne ha vært unngått. Svømming og livredning er livslang læring. Det er viktig at vi gir lærere og trenere god kompetanse om vann, om svømming og om livredning, sier førsteamanuensis i svømming og livredning ved Nord universitet, Dagmar Dahl.

Klassiske feil og gode tips

Ved å se på ulike tilnærminger til svømming og livredningsopplæring i Norge, Finland, Latvia og Litauen, kunne forskerne samle det beste fra de fire landene.

– Var det noen fellestrekk på hva man gjør feil i alle landene?

– Vi så mer etter det som har vist seg å fungere bra og som er nyttig. Men bruk av armringer i svømmeopplæringen er et eksempel på noe som ikke fungerer godt. Ungene får oppdriften på feil sted og bruk av armringer vil derfor forsinke prosessen med å lære seg å svømme, sier Dahl.

Forskerne har sett på ulike aspekter ved opplæringen i svømming og livredning, der målet er å oppnå vannkompetanse: Blant annet pedagogiske aspekter, vanntilvenning og kunnskap rundt dette, hvordan redde seg selv og andre, generelle sikkerhetsaspekt og hvordan en skal organisere kurs på en god måte.

Fornøyde forskere: F.v. Tero Savolainen, Riita Vienola, Vaida Mockevičienė, Dagmar Dahl og Aivars Platonovs. Foto: Zana Skridliene.

– I Finland har de mye erfaring med å undervise i livredning i skolen på en spennende og artig måte. I Litauen har de erfaringer med hvordan de skal løse problemer når gruppene i utgangspunktet er for store til å gi god opplæring, sier Dahl.

Gjennom å dele personlige erfaringer om hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer godt, har de kommet nærmere en god praksis. Noe alle er enige om er at det er viktigere å ha fokus på generell vannkompetanse enn å fokusere på svømmeteknikk.

Ei håndbok som fungerer for alle

Oppsummeringen av det internasjonale forskningsprosjektet er ei fagfellevurdert e-bok. Det er gjennomført både workshop, der deltakerne har testet ut deler av boka i praksis og en stor praksisrettet konferanse i Vilnius som introduserte boken til lærere, trenere og instruktører fra de to baltiske landene.

Boka fungerer som ei håndbok til lærere og trenere som driver med opplæring i svømming og livredning – med andre ord forskningsformidling som retter seg til en stor gruppe.

Boka gir tips om hvordan det er smart å starte de første timene, hvordan du kan planlegge en time, hvordan du motiverer elevene, konkrete aktiviteter for å bli trygg i vann, konkrete aktiviteter til måter å tilnærme seg livredning på og bakgrunnskunnskap som gjør at man bedre kan forklare svømmeteknikker.

– Rett og slett ei skattekiste for god og kompetent undervisningspraksis, sier Dahl.

Engelsk versjon av boka.

Latvisk versjon av boka.