Familiegjenforening kan være kritisk for enslige, mindreårige flyktninger fordi de mister både økonomisk og sosial støtte. I tillegg påtar de seg mye ansvar for integrering av familien.

Det sier førsteamanuensis Ann-Torill Tørrisplass ved Nord universitet. I studien har hun undersøkt hvordan mindreårige jenter med flyktningstatus opplever familiegjenforening.

Før familien gjenforenes har enslige, mindreårige flyktninger i Norge støtte til utgifter, leksehjelp og gjerne en kontaktperson i kommunen, en såkalt særkontakt i oppfølgingstjenesten. Alt dette stopper opp ved familiegjenforening.

Da overføres ansvaret for oppfølging i kommunene fra barnevernet til flyktningetjenesten. Alle økonomiske overføringer fra NAV avsluttes og gis til familien i stedet. Det er fordi de ikke lenger oppfattes som enslige mindreårige, men som en del av familien.

– Praksisen er i tråd med regelverket, men det viser seg at enslige, mindreårige jenter får et stort ansvar for den ankomne familien, så de blir mer avhengige av hjelp enn før, sier Tørrisplass.

Forsker på familiegjenforening: Førsteamanuensis Ann-Torill Tørrisplass. Foto: Ole Marius Tørrisplass.

Flyktningetjenesten oppfatter at den enslige mindreårige er en ressurs for familien som kommer (mor, far, søsken) og pålegger dermed ungdommen et ansvar for å hjelpe den ankomne familien. Men det er ikke i tråd med det ungdommen ønsker selv, viser studien til Tørrisplass.

Historien til Amaal

Tørrisplass har intervjuet Amaal, en mindreårig jente som har fått familiegjenforening, og brukt det som eksempel for å studere hvordan hun opplevde den første tiden etter at familien var kommet til Norge.

Amaal kom fra Somalia som enslig mindreårig flyktning da hun var 17 år. Da hun kom til Norge, ble hun først sendt til et asylmottak. Hun ble gjenforent med sin mor og tre yngre søsken da hun var 20 år. Det vil si at hun hadde bodd i Norge i nesten fire år før hun ble gjenforent med familien.

Da familien kom mistet hun leksehjelp, selv om hun fremdeles ønsket det. Hun fikk også økonomiske problemer, siden hun hadde utgifter som hun var vant til å dekke med utbetalingene hun fikk fra NAV.

Etter at familien kom, fikk hun ikke noen stønader lenger. I tillegg fikk hun ansvar for familien, som ikke kunne språket eller systemet.

Ansatte i flyktningetjenesten sa til familien at «dere har jo en datter som kan språket, så det skal hjelpe dere».

Det var kjempevanskelig for Amaal, hun hadde ansvaret for husleien og måtte snakke med huseieren, som kunne ringe henne mens hun var på skolen.

Amaal forteller at hun trenger hjelp som arenaer for integrering, leksehjelp. Videre trenger hun bistand med viktige søknader om jobb og bolig og noen å spørre når hun støter på problemer i systemet.

«Faktisk så er jeg en ung jente som må få lov til å være som de andre, jeg hadde ikke lyst til å ha så veldig mye ansvar, både for familien og meg selv.»

Sårbar og kritisk fase

I studien bekrefter ansatte i kommunen at opplevelsene til Amaal deles av flere i samme situasjon. Det er særlig den første tida som er problematisk for den unge som får familiegjenforening. Den kritiske fasen varer mellom ett og to år.

Flere av de ansatte i oppfølgingstjenesten har fortalt om hvordan de hjalp og støttet jentene i prosessen med å få familiegjenforening, men hvordan de ved avslag tenkte for seg selv at det egentlig var til det beste for jentene.

De hadde sett, erfart og bekymret seg for hvordan jentene tok på seg et stort familieansvar, og hvordan noen av dem sluttet på skolen fordi de ville tjene penger til familien.

– Denne fasen er en sårbar periode for jentene, og det som blir valgt bort, for eksempel skole, kan få store konsekvenser for dem. At overgangen til voksenlivet er en utfordrende fase, er anerkjent av norske myndigheter og barnevernet, sier Tørrisplass.

Systemet svikter jentene

Forskeren mener studien avdekker svikt i systemet og at det er behov for å endre rutiner når enslige, mindreårige flyktninger blir gjenforent med familien.

Tørrisplass konkluderer med at familiegjenforening er en sårbar prosess for jenter i overgangen til voksenlivet. Videre at denne sårbarheten blir institusjonelt forsterket av kommunale rutiner og praksiser.

– Jeg mener studien viser behov for at kommunene endrer rutiner og anerkjenner at jentene har behov for økonomisk og sosial støtte i en overgangsfase.

Hun mener støtten kan gis i det ansvaret overføres fra barnevernet til flyktningetjenesten.

– I dag fanges ikke dette opp, så det er et hull i systemet som kan ha store konsekvenser for disse jentenes framtid, sier Tørrisplass.