Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Instrumentopplæring forbedret klassemiljøet

Kulturskolelærere underviste tredjeklassinger ved Tordenskjoldsgate skole i ett år. Todda-prosjektet er et eksempel til etterfølgelse for andre skoler.

Fagfellevurdert

Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning

Det er viktig at musikkutdanningsinstitusjonene gir sine ansatte tilstrekkelig informasjon og opplæring i bruk av digitale læringsressurser, slik at de som underviser er bevisst de digitale

Fagfellevurdert

Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?

Det å bryte opp hemmende strukturer og rutiner er et sentralt anliggende i kritisk pedagogikk. Nytenkning, kreative prosesser og personlig uttrykk står sentralt i kunstfagene. Denne artikkelen

 

Den langsomme veien er den raskeste

Denne artikkelen undersøker om den langsomme veien, den tiden det tar å få til en god dialog med en elev, kan være den raskeste veien til kunnskap og innsikt.

 

Ny studie: 20 klassiske barnesanger går igjen i norske barnehager

- De sangene som de voksne synger for barna er i liten grad påvirket av samfunnet for øvrig, sier høgskolelektor Liv Anna Hagen ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Fagfellevurdert

Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

Denne artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene.

 

Hva er musikk godt for?

De ønsker å utfordre stereotype oppfatninger og øke refleksjonen rundt musikkens antatte virkninger.

Fagfellevurdert

Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?

Vi mener det er behov for bevisstgjøring rundt sangrepertoaret i barnehagen. Slik vi ser det, bør sangutvalget i større grad også representere nyere tider og større musikalsk bredde og variasjon i

 

Slik kan barnehageansatte bli kvitt sangskrekken

Mange plages av stemmeskam. Disse rådene kan gjøre det enklere å holde sangstunder for ansatte i barnehager.

 

Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen

Dagens utdanningspolitikk bidrar til å begrense hva som er mulig å erfare i skapende arbeid i formgivingsfag i videregående skole. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Anna Svingen-Austestad.

 

- Barn har også en mening om kultur

Høgskolelektor Torild Wagle Christensen har nylig gitt ut en open access-bok som tar inn elevenes perspektiv i debatten om Den kulturelle skolesekken (DKS).

Fagfellevurdert

Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

I prosessen med implementering av den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen, har vi registrert at det eksisterer frustrasjoner hos faglærerne i musikk, forming og drama knyttet til faglig

Dansk

Den kreative frie viljen er en illusjon

Når vi skaper noe eller får en god idé, er vi ofte stolte av oss selv. Det er det imidlertid ikke noen grunn til. Mye tyder nemlig på at det vi forstår som "oss selv" spiller en mindre rolle, og at

 

Musikk gir mestring

Jenta kunne ikke et ord norsk første dag i barnehagen og gråt ustoppelig i entime. Etter 20 minutter med sanglek danset hun med de andre.

 

Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk

Hva slags kompetanse har musikklærerne i grunnskolen og hva vektlegger de i undervisningen? Denne undersøkelsen har sett på kompetansen og valg av undervisningsinnhold hos 135 lærere på tredje,

 

Kunstner i skolen – deltaker eller gjest

Kunstdidaktisk praksis i skolesammenheng bør undersøkes og utvikles, slik at elevene kan få enda mer ut av møtet med aktive kunstnere. Et eksempel viser hvordan kunstnere og lærere kan samarbeide om

Fagfellevurdert

Kunst og estetisk oppdragelse

Det er grunn til å være skeptisk til en pedagogisk vending i kunsten. Kunst utforsker verden og utvider kulturens horisont. Pedagogikken har et mer individuelt mål og vurderer kunst ut fra hvilken

Kronikk

Den estetiske skolen i fremtiden

Estetikk bør være noe mer enn et fagspesifikt emne i de praktiske og estetiske fagene i skolen. Estetikk inngår også i mange andre fag og er en erkjennelsessfære der elever erfarer, foretar valg og

 

Bruk av musikk gir bedre språkopplæring

I Bergen har barnehagene tatt i bruk musikk i språkopplæringen. Resultatet er blitt modigere barn med større språkferdigheter. Barna er blitt tryggere på seg selv, og spesielt gjelder dette barn med

 

Rekning i norsk og musikk – og norskfaget som forsvann?

Det kan vere stor skilnad på korleis læreplantekstane integrerer grunnleggjande ferdigheiter i dei ulike skulefaga. Dette handlar ikkje minst om fagleg eigenart og faggrenser. Denne artikkelen