Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Har master, vil ta doktorgrad?

Er du lærer i skolen, har mastergrad og går med en drøm om å ta en doktorgrad?

Podcast

Lærerrommet: Netthets og sjikane

Hvordan kan lærere hjelpe elever til å håndtere netthat og - trusler? Hør på Lærerrommets episode 13.

 

Video: Judit Novak om rettsliggjøringen av norsk skole

Hva ligger egentlig i begrepet «rettsliggjøring av skolen»?  Og pågår det en økende rettsliggjøring av  norsk skole?

 

Video: Marte Blikstad-Balas om Fagfornyelsen

De nye læreplanene innføres fra høsten 2020. Hva er nytt, hvordan kan ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største u

Forskningskafe

Forskningskafé: Kunsten å bygge godt læringsmiljø ved Jørgen Moltubak

Det å bygge gode læringsmiljø handler mye om å bygge gode relasjoner med de enkelte elevene i klassen. I denne presentasjonen drøfter Jørgen Moltubak ulike perspektiver på relasjonsbygging.

Forskningskafe

*AVLYST* Forskningskafe: Lærerens metodeansvar – hvor ligger det?

Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Forskningskafe

Forskningskafe: Trond H. Johansen om læringsmiljø og relasjonskompetanse

Hvordan jobber du relasjonskompetent som lærer, som del av et kollegium og som skoleleder?

Podcast

Lærerrommet: Timeout i barnehagen, en krenkelse?

Blir et barnehagebarn krenket når voksne skiller det fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager?

 

Fire heldige vinnere!

Utdanningsforskning.no nådde 29. oktober 2020 målet om 1. million unike brukere. I den anledning avholdt vi en konkurranse. Over 150 brukere lette etter Professor Steffensen blant de 2000 artiklene vi

Podcast

Lærerrommet: Eksamen og vurdering – hva funker?

Hva er egentlig poenget med eksamen? Forteller standpunkt – og eksamenskarakterer ulike ting?

Podcast

Lærerrommet: Mobbing: Det viktige samarbeidet

Hva er et godt hjem/skole-samarbeid? Kan dette også hjelpe skolen i mobbearbeidet?

Forskningskafe

Forskningskafe: Louise Klinge om relasjonskompetanse og læringsmiljø

Relasjonskompetanse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å bygge klasser som læringsfelleskap. I denne forelesningen redegjør den danske skoleforskeren Louise Klinge for ulike aspek

Podcast

Lærerrommet: Livsmestring, kan det læres?

Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene?

Podcast

Lærerrommet: Hvordan skape et godt miljø i klassen?

Hva skal til for å lage det gode limet i klasserommet som også gir best mulig læring? Hva kan en lærer som har god relasjonskompetanse?

Forskningskafe

Forskningskafe: Relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø

Velkommen til forskningskafe! Sendingen begynner torsdag 19. september klokken 18.00 så bli sittende, for dette blir gøy!

Omtale

Fortsatt mulig å søke ph.d. for lærere

Forskningsrådet lyser ut 10 nye ph.d.-prosjekter øremerket lærere i skolen. Prosjektene tildeles universiteter og høgskoler i hele landet. Fortsatt mulig å søke!

Podcast

Lærerrommet: Hva er det med gutta?

Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen. Er det bare guttas feil?

Podcast

Lærerrommet: Hva er god spesialundervisning?

Hvorfor er det så lett å bli stigmatisert for en elev som får spesialundervisning?

Podcast

Skolemat – skal et felles måltid serveres på skolene?

Er matpakka bra nok? Eller hva kan det bety for en elev å få næringsrike måltider på skolen hver dag?

Podcast

Episode 16: Rasisme i skolen

Skolen er det stedet flest unge opplever å møte rasisme, viser en rapport. Men mange lærere er usikre på hvordan de skal takle dette i klasserommet.