Vil du delta i debattene eller legge ut innlegg på siden vår er det noen helt grunnleggende regler vi ber deg om å følge:

Utdanningsforskning.no er glad for at du bryr deg og vil kommentere sakene vi legger ut på Facebook-sidene våre. Vi setter tilbakemeldinger og et engasjert ordskifte høyt, og vil legge til rette for gode og saklige debatter på Facebook-sidene våre. Våre moderatorer følger jevnlig med i kommentarfeltet, men skulle vi ha sovet litt i timen er det flott om vi får et tips om dette.

Vis alminnelig folkeskikk og respekt for dem du debatterer med – også når du er dundrende uenig med dem. Legg bare inn kommentarer du like gjerne kunne ha gitt ansikt til ansikt med personene du henvender deg til.

Ikke fremsett hatefulle eller diskriminerende ytringer i strid med norsk lov. Med dette menes ytringer som rammer personer eller grupper på grunnlag av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.

Diskuter sak, ikke person – og hold en god tone i debatten. Vær særlig varsom når du skal omtale barn og unge.

Følg norske opphavrettregler, norsk injurielovgivning, ikke krenk privatlivets fred, ikke trakasser andre og ikke legg inn kommersielle innlegg.

Utdanningsforskning.no vil slette innlegg som bryter med reglene våre, og ved gjentatte overtramp kan brukere bli utestengt.

Utdanningsforskning.no kan av og til bruke kommentarer som legges inn på vår Facebook-side i våre publikasjoner og andre kanaler. De som legger inn kommentarer, godtar dette.