Forskning viser at arbeidet lærere gjør i klasserommet er svært viktig i forebyggingen av mobbing og utenforskap, men for andre år på rad øker mobbetallene. Har lærere de verktøyene som de trenger for å møte utfordringene skolen står i, i dag?

Arrangementet strømmes her (Utdanningsforbundet.no)

Mobbing og utenforskap er en vedvarende utfordring i norsk skole. For andre år på rad øker andelen av elever i grunnskolen som oppgir at de opplever mobbing og utenforskap. Samtidig viser forskning at arbeidet lærere gjør i klasserommet er svært viktig i forebyggingen av mobbing og utenforskap. Hvordan skal vi som samfunn forstå mobbetallene? Og har lærere de verktøyene som de trenger for å møte utfordringene skolen står i, i dag?

Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe i Lærernes hus. Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for å diskutere forskning og utveksle erfaring om aktuelle tema.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Innledningene blir strømmet.

På seminaret møter du to sentrale forskere:

Selma Therese Lyng, forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med et bredt spekter av tema innenfor skoleforskning, og de siste årene særlig med skolemiljø, mobbing, tverrprofesjonelt samarbeid og kompetanseutvikling i skolen.

Jon Rogstad, forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. For tiden arbeider han blant annet med studier innen forskning på ungdom og utdanning. Han har i særlig grad satt søkelys på utenforskap, livsmestring, gjennomføring og frafall av videregående opplæring. Rogstad ledet evalueringen av «Robust ungdom», et utviklingsprosjekt som var utformet for å fungere helsefremmende og forebyggende.»

Velkommen til Lærernes hus - og velkommen til deg som følger innledningene digitalt. Uansett; meld deg på her!