Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Barns rett til lek og utdanning i barnehagen

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren i Norge de siste årene. Barnehagen har blitt et sentralt utdanningspolitisk satsingsområde, de største private barnehagekjedenes eierandel har økt ve

 

Voksne bør involvere seg mer i barnas lek

Hvor aktivt bør voksne involvere seg i lek og andre situasjoner? Barnehageforsker har gode råd.

Blogg

Obligatorisk kartlegging av barns språk før skolestart: Dilemmaer og mulige løsninger

De siste 10 årene tror jeg ingen temaer innenfor utdanning har hatt så steile fronter som diskusjonen om kartlegging. Spesielt gjelder det om vi skal gjøre såkalt universal screening av yngre barn, al

 

Stengte barnehager: Trangbodde familier sliter mest og ansatte er bekymret for smitte

Ferske undersøkelser viser hvordan koronakrisen påvirker hverdagslivet.

 

Ny test kan fastslå risiko for dysleksi – før barna begynner på skolen

Tenk hvis vi kan finne sikre tegn på dysleksi allerede før skolestart og sette inn tiltakene fra første skoledag? En ny digital test som gjør dette mulig lanseres denne uken.

 

Slik kan barnehagen fange opp de sårbare barna

Barnehageansatte bør se etter endringer i barnas følelser og oppførsel.

 

Barn ønsker å være inkluderende

Barn bryr seg ikke om etniske og kulturelle forskjeller og vil gjerne inkludere andre barn, viser funn fra stort internasjonalt forskningsprosjekt.

Fagfellevurdert

Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?

Små barns seksualitet blir både faglig og politisk anerkjent som en naturlig og sunn side av deres lek og utvikling. Likevel viser mange studier at foreldre og pedagoger har et komplisert og ambivalen

 

Nysgjerrig på nysgjerrigheit

Kva snakkar vi om når vi snakkar om nysgjerrigheit? I barnehagen kan omgrepet romme alt frå demokratiske prosjekt til det å lære om dyr i naturen.

Fagfellevurdert

Å lære å tenke

Med utgangspunkt i barnehagebarns første begrepsdannelse drøfter artikkelen pedagogiske virkemidler som kan stimulere og veilede dens videre utvikling og bidra til begrepsmessig selvstendighet.

Podcast

Lærerrommet: Timeout i barnehagen, en krenkelse?

Blir et barnehagebarn krenket når voksne skiller det fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager?

 

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med god kvalitet kjennetegnes av høy kompetanse i personalet og at flere av barnegru

Omtale

Barnehagen kan gjøre en forskjell for barn som strever med språk

Åste Marie Mjelve Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk forteller om språkstimulering som virker for barnehagebarn.

 

Kan stamming kureres? Hør Guttormsen på BBC CrowdScience

Linn Stokke Guttormsen, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk forklarer hvordan man kan hjelpe barn som stammer.

 

– Me får eit betre innblikk i vår framtidige jobb

På barnehagelærarutdanninga på UiA nyttast barnehagelærarar som refleksjonspartnarar for studentane tidleg i utdanninga. Målet er å komma tettare på arbeidskvardagen i barnehagane.

 

Styrerens fem viktigste grep for å forebygge mobbing

En tydelig styrer med lav terskel for mobbing og ansatte som er sensitive for barna, er to av fem grep for å forebygge mobbing i barnehagen.

Fagfellevurdert

Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?

Etter barnehageloven § 1 skal barnehagetilbudet uformes «i samarbeid og forståelse med hjemmet». I denne artikkelen diskuterer Janne Solberg den daglige samhandlingen mellom barn, foreldre og barnehag

Fagfellevurdert

Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?

Hva slags rammer for deltakelse preger de daglige møtene i barnehagen, og hvordan bidrar ansatte og foreldre med å definere rammene? Denne artikkelen bygger på observasjoner av samspill mellom foreldr

 

Gjør barna kjent med ny mat i barnehagen

Mange barn er redde for å smake på nye matvarer. UiA-forskere jobber sammen med barnehager for å hjelpe både barnehagebarn og -ansatte å komme over frykten.

 

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, leik eller læring, og kvifor?