Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Dei stille barna blir ikkje sett

Stille, sjenerte og introverte barn får ikkje like mykje merksemd som barn med utagerande åtferd, viser undersøking. Får det stille barnet hjelp allereie i barnehagen, vil ikkje vanskane følgje

 

Sosial angst i barnehagen

Svært stille og pliktoppfyllende barn kan ha sosial angst allerede i barnehagen. Slik oppdager du dem.

 

Cool Little Kids– pilotutprøving av et angstforebyggende program for foreldre

Artikkelen beskriver gjennomføring av det angstforebyggende foreldretreningsprogrammet Cool Little Kids (CLK). Programmet ble gjennomført i løpet av en helg og en oppfølgingsdag. Fire foreldrepar til

 

Psykisk helse, normalitet og angst

De siste årene er angstforekomst i barnepopulasjonen blitt gjenstand for forskningsmessig interesse. Kartlegginger har påvist at angst forekommer hyppig, og for mange barn vil dette vedvare inn i

 

Kule krabatar leikar – angstførebygging gjennom leik

Denne artikkelen omhandlar ei utprøving av eit leikeprogram som har til hensikt å førebyggje angst for tilbakehaldne barnehageborn. Programmet er opphavleg laga i Australia, men er omsett til norsk,

Fagfellevurdert

Program for forebygging av angst - Et pilotprosjekt gjennomført på 5. klassetrinn

Vil øvelser og intervensjon kunne redusere angst hos barn? Dette pilotprosjektet har vurdert resultatene av et intervensjonsprogram som foregikk over fem uker på barnetrinnet.

 

Pedagogiske tiltak for barn med ADHD

Barn med ADHD har en svikt med hensyn til å kunne «sortere» stimuli utenfra og impulser innenfra. Støtten fra omgivelsene er grunnleggende viktig. Det at lærer tar dette på alvor kan gjøre stor