Hvilken plass har humor i barnehagen, og hva er "group glee" eller latterras?

Denne episoden tar utgangspunkt i Kirsten Flaten sin bok "Pedagogikk og humor- på godt og vondt". Medvirkende er dosent i pedagogikk ved HVL Kirsten Flaten i samtale med Eivind Rogne, lektor i pedagogikk.

Blupodden er en pedagogisk podcast produsert av barnehagelærerutdanningen ved Høyskolen på Vestlandet. I dagens episode diskuteres temaet humor i barnehagen, med Kirsten Flaten, dosent i pedagogikk ved Høyskolen på Vestlandet, som gjest. Blupodden-teamet påpeker at selv om de ikke er komikere, er de humoristiske av og til, noe de mener er viktig for å skape fellesskap og tilhørighet.

Bakgrunnen for episoden er Kirsten Flatens bok "Pedagogikk og humor," som utforsker humor i pedagogiske sammenhenger. Diskusjonen begynner med et forsøk på å definere humor, hvor Kirsten påpeker at humor er tett knyttet til måten vi tolker verden på, spesielt sett i barns utviklingstrinn. Hun understreker også at å forstå hva som er morsomt rundt seg er kjerneelementet i å ha humor.

Samtalen dreier seg deretter mot bruken av humor i barnehagen, spesielt som en avledningsstrategi og som et middel for å lette overgangen for barn som gruer seg. Kirsten nevner også "group glee" og hvordan felles latter kan skape sosial lykkefølelse og styrke gruppebånd.

Videre berøres temaer som ironi og negative effekter av humor, spesielt i tilfeller hvor barn bruker latter som et våpen, potensielt resulterende i mobbing. Diskusjonen utvides til å inkludere klassens klovn og hvordan humortalent ofte blir misforstått eller oversett.

Avslutningsvis diskuteres forholdet mellom læring og humor. Kirsten hevder at humor, når den brukes riktig, kan ha et positivt læringspotensial ved å bidra til avslapping og forbedre kognitive funksjoner. Hun oppsummerer med å understreke at humoren skal få leve sitt eget liv i barnehagen uten å bli strukturert inn i læreplaner.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av BluPoddens redaktør før publisering.