Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en norsk statlig høgskole som ble opprettet 1. januar 2017 gjennom en sammenslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Skolen har fem studiesteder – Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord – alle med utdannelse på mastergradnivå. Skolen har mål om å bli universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Den har styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og ansatt rektor med sete i Bergen. Skolen har ca. 16 000 studenter og nynorsk som primærarbeidsspråk.

Les om forskingen ved HVL