I denne episoden snakker Flaten og Hofslundsengen om barn som er tilbaketrukket og viser engstelig adferd. Det blir tatt opp hvordan barnehagelærer kan håndtere dette. Den utagerende formen for engstelse blir også drøftet.

Hør episoden her:

Medvirkende: Dosent Kirsten Flaten og førsteamanuensis Hilde Hofslundsengen

Transkripsjon

Blupodden, der vi snakker om pedagogikk og sånn, Laget av barnehageleierutdanninga ved Høyskolen på Vestlandet, så sann. Hei og velkommen til podcasten, jeg er Hilde Hovslundsengen, din vert, Temaet i dag er barnehagebarn og angst, en problematikk som mange av oss kjenner vert.

Vi har med oss dosent Kirsten Flaten, ekspert på angst hos små, Hun deler sin kunnskap, og vi lytter nøye, slik at vi bedre forstår og kan gå Inn i emnet som er viktig for våre små, bekymringer som de kan bære, Hvordan kan vi som voksne støtte dem, slik at de trygt kan utforske og lære? 

Kirsten begynner å fortelle om sin reise, fra PPT til psykologi og mer, Da hun møtte engstelige barn, forsto hun at det var noe å lære. Det var ikke bare en fase som gikk over av seg selv, Angst hos barn er komplekst, noe hun dypt inne forstod så vel.

På 90-tallet var angst ikke et tema, det ble nesten glemt, Men Kirsten tok tak, søkte kunnskap, og til slutt ble det fremmet. Barn i Bergen viste med sin forskning at angst var et stort problem, En viktig oppdagelse som satte fokus på barnas mentale system.

Angst er ikke bare en skummel diagnose, Kirsten forklarer, Men en del av livet, noe vi alle må erfare. Vi må innrømme vår egen sårbarhet og frykt, For å hjelpe barna med deres utfordringer, det er vår plikt.

Boken "Barnehagebarn og angst" er Kirstens bidrag til feltet, Hun oppfordrer til å støtte, ikke frykte, slik at angstens makt blir felt. Hun ser gode eksempler på barnehager og skoler som gjør en fantastisk jobb, Med støttende voksne og utfordringer, gir de engstelige barn et trygt og stødig støt.

Denne teksten ble laget med KI fra OpenAI