Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

«Korleis tenkte du no?» Frå øving til gjennomføring i grunnskulelærarutdanninga

I denne artikkelen presenterer forfattaren ein studie der føremålet har vore å utvikla eit undervisningsdesign som kan støtta studentane i deira profesjonelle utvikling. Eit vesentleg element i design

 

Voksne bør involvere seg mer i barnas lek

Hvor aktivt bør voksne involvere seg i lek og andre situasjoner? Barnehageforsker har gode råd.

 

Slik taklet vi digital hjemmeskole og hjemmekontor

Norske husstander har klart den raske omstillingen til heldigital hverdag godt, viser ny undersøkelse fra SIFO.

Blogg

Obligatorisk kartlegging av barns språk før skolestart: Dilemmaer og mulige løsninger

De siste 10 årene tror jeg ingen temaer innenfor utdanning har hatt så steile fronter som diskusjonen om kartlegging. Spesielt gjelder det om vi skal gjøre såkalt universal screening av yngre barn, al

Kronikk

Da utdannings-Norge gikk på nett

Korona-krisen tvinger norske skoler og universiteter ut av klasserommet og inn på nettet.

 

Livsmestring: «kunsten å løfte seg selv etter håret»

Evnen til å mestre egne liv settes nå definitivt på prøve for barn og unge i skoler og barnehager. Idealene nærhet og kontakt byttes ut med avstand og unngåelse. Isolasjon og karantene er blitt hverda

 

Holdningsdannende religionsundervisning

Kan religion og etikk i videregående skole fremme dialog, toleranse, respekt og selvrefleksjon hos elevene dersom bare noen få stemmer får dominere i undervisningen?

 

Har master, vil ta doktorgrad?

Er du lærer i skolen, har mastergrad og går med en drøm om å ta en doktorgrad?

 

Korleis få elevane engasjert i samfunnsfag?

Elevar med høg fagleg sjølvtillit og som opplever at faget bidreg til deires samfunnsdeltaking er dei som legg mest innsats i samfunnsfag, syner ein ny studie. Korleis kan læraren stimulere elevane si

 

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap. Med podkast kan de selv lage innhold til undervisningen, mener forsker ved Universitetet i Stavanger.

 

Hjemmeskole under korona: De minste elevene hadde minst kontakt med læreren

En fersk spørreundersøkelse blant foreldre i grunnskolen viser stor forskjell i hvor mye kontakt de eldste og de yngste elevene hadde med læreren sin.

 

Forteller barnas krigshistorie

Skolebarns minner fra 2. verdenskrig er hentet fram i lyset av professor Ellen Schrumpf. Hennes artikkel er valgt ut som en av de ti beste publikasjonene i Historisk Tidsskrifts 150 år lange historie.

Kronikk

Livsmestring inn i skolen – hva nå?

Antall elever som opplever å være ensomme øker, færre trives på skolen og motivasjon synker fra midten av barneskolen. Hvordan kan vi jobbe med livsmestring for at alle barn skal ha det trygt og godt,

Podcast

Lærerrommet: Netthets og sjikane

Hvordan kan lærere hjelpe elever til å håndtere netthat og - trusler? Hør på Lærerrommets episode 13.

 

Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.

Kronikk

Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt

KRONIKK: Skolene gjenåpner nå gradvis. Noen elever gleder seg enormt, mens andre gruer seg fryktelig. Her er sju råd for foreldre og lærere.

 

Om ikke læreren kjenner dyr og planter, hvem skal da fortelle barnehagebarna om naturen?

Kjenner du de norske artene albusnegl, fossekall og hestehov? Det gjorde ikke studentene på barnehagelærer-studiet.

 

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av koronavirus og smittevern.

 

Stengte barnehager: Trangbodde familier sliter mest og ansatte er bekymret for smitte

Ferske undersøkelser viser hvordan koronakrisen påvirker hverdagslivet.

 

Lite mikroskop med stor betydning

Med et enkelt og foldbart mikroskop har Sheri Bastien fått barn og unge i fattige land engasjert i hvordan bakterier og virus sprer seg, og i å forstå betydningen av å vaske hender. Det kan redde mang