Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Podcast

Lærerrommet: Timeout i barnehagen, en krenkelse?

Blir et barnehagebarn krenket når voksne skiller det fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager?

 

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomheten i barnehager med god kvalitet kjennetegnes av høy kompetanse i personalet og at flere av barnegru

 

Demokrati, statsmakt og pedagogikk

– Tvangsovertakelsen av den private Oslo lærerskole i 1946 er et eksempel på en aktiv stat og «et totalitært demokrati», sier førsteamanuensis Kristin Norseth.

 

– Viktigere enn noen gang at elever lærer kritisk tenkning

Ny bok viser hvordan kritisk tenkning kan brukes i skolehverdagen.

 

– Vi må diskutere hva vi vil med litteraturundervisningen i skolen

Det er problematisk hvis skjønnlitteraturen blir redusert til et verktøy for å oppnå andre læringsmål, argumenterer forsker.

 

Undervisningskvalitet og elevenes læring

I TIMSS 2015-studien ble det tatt et norsk initiativ for å utvide elevspørreskjemaet med spørsmål relatert til undervisningskvalitet i matematikktimene. Analyser av disse dataene viser at viktige aspe

 

Gutter gamer, jenter snapper

Hvordan unge gutter og jenter tilbringer fritida si, er ikke så ulikt på overflaten. Men barn og unges fritid er svært kjønnsdelt likevel, viser forskning.

 

Vil gi lærarar kompetanse i å arbeide med livsmeistring

Solrun Samnøy, høgskulelektor og stipendiat, har utvikla kompetansehevingstiltaket «KLAPP – opplæring av lærarar om positiv psykisk helse».

 

Hvordan følge opp elever som har blitt utsatt for mobbing?

Stipendiat Mari M. Lunder undersøker hvordan skolene følger opp elever som har blitt utsatt for mobbing. - Det finnes mange skoler som har gode rutiner for å avdekke og stoppe mobbing, men vi vet mind

 

Fire heldige vinnere!

Utdanningsforskning.no nådde 29. oktober 1. million unike brukere. I den anledning avholdt vi en konkurranse. Over 150 brukere lette etter Professor Steffensen blant de 2000 artiklene vi har publisert

 

Elever blir engasjerte av vanskelig litteratur

Ungdomsskoleelever har mye å by på når de må lese og forstå vanskelige tekster uten lærerens hjelp, viser en ny doktorgrad.

 

Hva kan vi gjøre med unges likestillingsutfordringer?

Les Liza Reisels sammenfatning av anbefalingene fra regjeringens #UngIDag-utvalg, hvor hun er medlem.

Omtale

Barnehagen kan gjøre en forskjell for barn som strever med språk

Åste Marie Mjelve Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk forteller om språkstimulering som virker for barnehagebarn.

 

Barn med språkvansker strever unødvendig med mye

Rundt to elever i hvert klasserom har store språkvansker, men undersøkelser viser språkvansker hos barn ofte forblir uoppdaget. Dette er svært uheldig, siden ny forskning viser at det er tiltak som ka

Omtale

Ei skattekiste i svømme- og livredningsopplæring

Forskere fra Norge, Finland, Latvia og Litauen har samlet erfaring fra svømme- og livredningsopplæring i ei håndbok.

 

Læring for alle i Undervisningsverkstedet

Når klasse 10B fra Tinntjønn skole besøker Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder, er det en læringsmulighet både for elevene og for lærerstudentene.

 

Kan stamming kureres? Hør Guttormsen på BBC CrowdScience

Linn Stokke Guttormsen, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk forklarer hvordan man kan hjelpe barn som stammer.

Podcast

Lærerrommet: Eksamen og vurdering – hva funker?

Hva er egentlig poenget med eksamen? Forteller standpunkt – og eksamenskarakterer ulike ting?

 

– Barna må øve på å svømme utendørs

Deler av barnas svømme- og livredningsundervisning kan bli lagt utendørs allerede fra neste år. Grepet skal sørge for at færre drukner.

 

Skolen – et verktøy for å kristne Norge

Straks krigen var over, skulle det norske samfunnet bygges opp igjen – som et kristent land. Nøkkelen lå i kristendomsundervisningen i skolen.