Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Skal bli betre lærarar gjennom deling

Amerikanaren Kem Saichaie var nyleg i Stavanger, som gjest hjå programområdet DEMCI (Demokrati og medborgerskap: tverrfaglige tilnærminger og kritiske perspektiv).

 

Mat på timeplanen

Grunnskolelærarstudentane som har valfaget Mat og helse vitja den økologiske garden på Ullandhaug tidlegare i haust.

Podcast

Lærerrommet: Livsmestring, kan det læres?

Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene?

 

- Viktig at fagpersoner setter seg inn i diagnosen

Hvordan arbeider skolen med barn som har Smith-Magenis’ syndrom? Og hva kan gjøres for at de skal ha en best mulig skolehverdag?

 

Styrerens fem viktigste grep for å forebygge mobbing

En tydelig styrer med lav terskel for mobbing og ansatte som er sensitive for barna, er to av fem grep for å forebygge mobbing i barnehagen.

 

Slik kan grunnskolen få flere mannlige lærere

Forskere har undersøkt hvorfor menn ikke blir lærere. Her er forslagene som kan få dem til å velge veien inn i klasserommet.

 

Ungdommer om selvskading: – Hadde så vondt inni meg at jeg var desperat etter å fjerne smertene

En studie blant norske videregåendeelever gir flere overraskende svar om hva som ligger bak selvskading.

 

Slik skal Ole hindre at nyutdannede Even slutter i læreryrket

Lærerveileder Ole Kristian Murtnes har sett mange nyutdannede lærere gi opp yrket etter kort tid. – Skal vi unngå en lærerkrise holder det ikke bare å utdanne mange flere. Vi må også sikre at de forbl

 

Barn og unge ønsker seg mindre kjønnsdelt reklame

Barn opptrer oftare som forbrukarar, og reklamen ser forskjellig ut for jenter og gutar. Fører det med seg likestillingsutfordringar? Kamilla Knutsen Steinnes ved OsloMet undersøker temaet i ny studie

 

Leder: 1 million lesere på Utdanningsforskning.no

Utdanningsforskning.no nærmer seg 1 million lesere, og det vil vi markere på en skikkelig måte! Derfor inviterer vi leserne våre med på en liten konkurranse. Blir du med?

 

**Konkurransen er nå avsluttet** Stor konkurranse! Finner du Professor Steffensen?

Hei, Utdanningsforskning.no runder snart 1. million unike brukere. Dette vil vi feire med dere. Derfor sparker vi i gang en konkurranse på Utdanningsforskning.no.

Blogg

Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul!

Skriving er viktig for å læra seg å lesa! Det er nemleg slik at mange barn skjønar koplinga mellom lyd og bokstav når dei skriv. Forsking peikar på eit sett av fordelar som skriving kan gi i den først

 

Youtube-videoer kan sprite opp fysikkundervisningen

Men elevene er strenge: De liker ikke videoer som ikke forklarer stoffet godt nok.

 

Forsøk med digitalt verktøy for hverandrevurdering

I forbindelse med UiO`s mål om at studenter i større grad skal få tilbakemeldinger underveis i studieprosessen, er det nå bevilget penger til å se nærmere på hvordan studenter kan bruke "hverandre" s

 

– Vanlige barn gjøres til problembarn

Forskere er kritiske til den økende bruken av standardiserte programmer for å forebygge og løse problemer i skoler og barnehager.

Kronikk

Pedagogiske program svekker tilliten til barna og deres lærere

Lærere og barnehagelærere har som en del av sitt yrkesetiske kompass et ansvar for hva som skjer i møtet med hvert barns unike egenart. Det finnes ingen manual som kan erstatte det.

 

En halv million kroner til forskning på samisk læreplan

Forskere fra Nord universitet skal forske på innføringen av ny samisk lærerplan i skolene.

Fagfellevurdert

Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

Artikkelen drøfter Rudolf Steiners vektlegging av kroppslighetens betydning i skolen med bakgrunn i analyser av foredragsrekken Oppdragelsen og tidens åndsliv holdt i 1923 i Ilkley, England (Steiner,

Fagfellevurdert

Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring

Denne artikkelen er et forsøk på å forstå språkets situasjon ut fra et utvalg nyere vitenskapsfilosofiske posisjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i begrepsforståelsen som blir presentert i en veileder

Podcast

Lærerrommet: Hvordan skape et godt miljø i klassen?

Hva skal til for å lage det gode limet i klasserommet som også gir best mulig læring? Hva kan en lærer som har god relasjonskompetanse?