Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Lite aktiv hjemmeskole? Prøv mattebowling og glosestafett!

KRONIKK: Daglig fysisk aktivitet på hjemmeskolen kan gagne barnas læring og bedre familiens fysiske form.

Fagfellevurdert

Hvem skal forhandle lønn med lærerne? Kommunale lærere på statens lønnsregulativ 1948–2004

Fra 1948 til 2004 ble lærernes lønn fastsatt gjennom forhandlinger med staten, selv om mange lærere hadde en kommune eller fylkeskommune som arbeidsgiver. Ingen annen yrkesgruppe har hatt en slik særs

Blogg

Nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver—En dårlig ide

Det er flere grunner til at forslaget om å omgjøre nasjonale prøver ikke er en god ide.

 

– Jo mer digital teknologi, jo viktigere blir læreren

Ny digital teknologi endrer hvordan vi lærer og underviser. Nå etterlyser forskere mer handlekraft og kunnskap på feltet, slik at også lærerne og utdanningsinstitusjonene får styre utviklingen.

 

Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen med å utvikle matematiske ferdigheter

Om du hjelper toåringen med å legge puslespill, kan det føre til at barnet mestrer matematikkoppgaver i skolen fem år senere. Over 900 mødre har tatt del i en studie sammen med sine toåringer.

 

Fem råd for skoledag på hjemmebane

Hva gjør vi når skoler og universiteter stenges, og læringen må foregå på hjemmebane? Her er fem gode råd om nettundervisning. Lykke til!

Omtale

– Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.

 

Video: Judit Novak om rettsliggjøringen av norsk skole

Hva ligger egentlig i begrepet «rettsliggjøring av skolen»?  Og pågår det en økende rettsliggjøring av  norsk skole?

 

Snakkes det kun engelsk i engelsktimer?

Språkforskere har undersøkt hvor mye engelsk og norsk det snakkes i engelsktimer på ungdomstrinnet – og hvor mye norsk det er behov for.

 

Kvinnelege lærarar og læring om fred i mellomkrigstida

Første halvdelen av 1900-talet var ein periode med veldige krigar, sosial uro og framvokster av antidemokratiske ideologiar som fascisme, nazisme og kommunisme. – I mellomkrigstida tok mange kvinnele

Fagfellevurdert

«DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?

Hva innebærer det å ta psykoanalysens ide om det ubevisste på alvor i tilnærmingen til mobbeproblemet i skolen? Artikkelen undersøker denne problemstillingen. I del 1 undersøkes meningsskapende strukt

 

Slik blir undervisinga i grammatikk betre

– Grammatikkundervising blir brukt som eit botemiddel mot lita erfaring med språket, seier Sigrunn Askland. Ho har tatt doktorgrad på grammatikkundervising i norsk skule.

Fagfellevurdert

Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Appene domineres av sju typer literacy-aktiv

 

Frykten for klimaendringer speiles i kulturen

Kunst og litteratur gir oss innsikt i hvordan mennesker forholder seg til klimakrisa. Med det kan vi bedre forstå veien til handling, mener forskere.

 

Furuset har fremdeles store utfordringer

Ny rapport avdekker store utfordringer, men forskere mener at styrking av de fysiske omgivelsene og lokale ressurser vil motvirke de negative trendene i området.

Fagfellevurdert

«Det har sine omkostninger». Spesialpedagogens trivsel og belastninger i arbeidet i en inkluderende skole: En intervjustudie.

Både i Norge og andre nordiske land har det blitt vist til ideologiske taktskifter i utdanningssystemet, der mål om inkludering må vike for kravet om en mer kunnskapseffektiv skole. Vi vet lite om hvo

Kronikk

Meir kritikk i klasserommet

KRONIKK: Mange elevar slit med å skilje marknadsføring frå informasjon. Omgrep som «kritisk tenking» og «kritisk tekstkompetanse» må vere meir enn fagre ord og fine målsetjingar.

 

Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.

Omtale

Unges klima- og miljøengasjement gir nye muligheter for skolen

Over hele verden demonstrer skoleelever og unge mennesker for klimahandling. De endrer livsstil og matvaner, starter nye og bærekraftige bedrifter og organisasjoner. Skolen kan ha noe viktig å lære av

 

Lite søvn kan bidra til ADHD, angst og depresjon hos barn

Gå og legg deg! Barna som sover færrest timer, har større risiko for å utvikle psykiske vansker.