Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Når smårollingen får delta i hverdagssamtaler utvikles språket bedre

Barnets hjerne påvirkes av antall ord og samtaler i hjemmet. Ny forskning fra Institutt for spesialpedagogikk viser at barn med nedsatt hørsel er i risikosonen for tale- og språkvansker.

 

– La foreldre være foreldre, ikke lærere

- Foreldre må få lov til å være foreldre, og ikke tvinges til å bli lærere for barna sine, mener forsker.

 

Lette høyrselstap kan gi sosiale vanskar

Barn med lette eller moderate høyrselstap har større sosiale vanskar enn andre barn. Barna får minst vanskar om høyrselstapet blir oppdaga og tatt omsyn til tidleg.

 

Autismespekterforstyrrelser og auditive prosesseringsvansker

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. Artikkelforfatterne har erfaring med at

 

Små barn med hørselstap i barnehagen

Å lykkes med å legge til rette for inkluderende fellesskap med rom for det mangfoldet av barn som finnes i en barnegruppe, betinger et tett samarbeid mellom barnehagepersonale og personale som jobber

 

Slik opplever barn med hørselshemming skolehverdagen

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Fagfellevurdert

Et løfte om inkludering: Barnehagens rammer for samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

I denne artikkelen har vi sett på hvordan Rammeplanen og barnehagens kompetanse hver for seg og sammen, påvirker muligheter for samhandling i barnehagens litterasitetshendelser. Studien vi bygger på

 

Teknologi kan redusere frafall i skolen

Denne rapporten viser at innføring av teknologi kan bygge ned barrierer i skolehverdagen, øke inkludering, trivsel og læringsutbytte. Dette kan igjen redusere frafallet og spare samfunnet for store

 

Læring hos barn og unge med hørselhemming

Forskning viser at mange barn og unge med store og små hørselstap strever mer enn andre i barnehagen og på skolen.

 

Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat

Barnehagen skal være en arena for et inkluderende fellesskap. Hvilke muligheter har barn med cochleaimplantat for deltakelse i barnefellesskapet.

 

Døve barn og språkutvikling – flere veier og ulike perspektiver

Forfatteren av denne artikkelen har selv vokst opp med hørselshemming og deler her noen av de erfaringene hun har gjort. Hovedfokuset for artikkelen er hvordan fagpersoner kan hjelpe foreldre å gjøre

 

«Jeg vil slappe av» – Protest i rådgivningssamtalen mellom en lærer og en døv, utviklingshemmet elev

Temaet for prosjektet som artikkelen tar utgangspunkt i, var å undersøke rådgivningspraksis i videregående opplæring for døve med flere funksjonshemninger. Med teori om samtaleanalyse som bakgrunn