Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Samspill mellom bygg og barn

Hvordan barnehagebygget er utformet, kan fremme eller hemme barnas muligheter til å være aktive deltagere i sin hverdag i barnehagen.

 

Så mye bakterier var det i inneluften i barnehagen

Det kom ikke som en overraskelse på forskerne at det var stor forskjell på inne- og uteluften i barnehagen. Men hvordan påvirker luften barnas helse?

 

Når gode intensjoner kolliderer med hverdagslivet

Tanken bak design og arkitektur harmonerer ikke alltid med hvordan det blir brukt i praksis, viser en studie.

 

Bybarnehagers uterom kan brukes mer

Byggingeniørstudenter og barnehagelærerstudenter involveres gjennom pedagogisk romanalyse for å forbedre urbane barnehager.

Omtale

– Rom for lek

Solveig Nordtømme har forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker ungenes lek og danning. Hun håper både pedagoger og arkitekter låner henne øre.

Fagfellevurdert

Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? - om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg

Funnene i artikkelen viser nødvendigheten av at barnehageutbyggere og eiere, planleggere, arkitekter, fagledere/styrere og øvrige barnehageansatte involveres og forstår hverandre i dialog om byggets

Fagfellevurdert

Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.

Lekeapparater er ikke alltid barns førstevalg i utelek. Denne undersøkelsen viser at barn foretrekker varierte og uforutsigbare lekemiljø hvor de kan skape sin egen fantasilek med bruk av pinner,

 

Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

- Dersom lærere føler seg overkjørt av arkitektprofesjonen i utformingen av skoleanlegg, er det bekymringsfullt. I så fall blir det tatt avgjørelser som ikke er i tråd med ønskene til byggets

 

Dagslys i klasserom og grupperom - En studie av ti arkitektkonkurranser

Mye tyder på at det har skjedd et verdiskifte med hensyn til klasserommets form og hvor viktig dagslys er. Tradisjonelt har arkitektene vært opptatt av å sikre best mulig dagslys. Nå kan det se ut

 

Bygg for barn

Vi bygger skoler som er tilrettelagt for et stillesittende inneliv. Men skal barna få et nødvendig fundament for læring, må kroppens mangfoldige bevegelsesbehov dekkes. Er skolebygningen blitt

 

Inneklima i skolebygg - utfordringer og tiltak

I en spørreundersøkelse om inneklima i skolen svarer rundt tjue prosent at av de ansatte at de opplever tretthet, føler seg tunge i hodet eller har hodepine hver uke. Studien viser også at barne- og