Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Høg puls er bra for helsa til barn

Professor Eivind Aadland er hovudforfattaren bak ein ny artikkel som er peika ut av tidsskriftet Pediatric Exercise Science som det mest spanande nybrottsarbeidet innan fysisk og aktivitet og helse

 

Ny forskning: Derfor slutter ungdom med idretten sin

Hvordan kan vi skape miljøer som bidrar til at idrettsungdom beholder motivasjonen til å fortsette med idretten sin? Forskere kan ha funnet svaret i en fersk studie.

Omtale

Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 20. september 2018. Hun har undersøkt hvordan fysisk aktivitet kombinert med læring i fag kan

 

Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet»

Elevenes rett til kroppslig læring kan bli erstattet av pliktige fysiske aktivitetstiltak i skolen – det vil si tiltak som har snevrere mål enn det tradisjonelle kroppsøvingsfaget. Men det har vist

Kronikk

Ikke fjern ballspill og idrettsaktiviteter fra gymmen

88,6 prosent av norske skoleelever liker det som skjer i kroppsøvingstimene. Likevel kan det se ut som om mange nå vil snu faget på hodet.

 

Mind the gap! Kroppsøvingsfaget – mellom ideologi og virkelighet

Vi trenger gymlærere som brenner for idretten og formidler gode tekniske øvingsbilder, men dette er ikke tilstrekkelig. En kroppsøvingslærer må samtidig kunne ta et oppgjør med fagets instrumentelle

 

Slik øver du riktig

Nå vet vi mer om hvordan vi blir skikkelig gode til noe. Dette er spesielt nyttig for dem som arbeider med utvikling av ferdigheter og kunnskapsutvikling. Og for foreldre.

 

- Hårreisende om student-mobbing

– Hårreisende. Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre mot mobbing i høyere utdanning, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

 

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

Omtale

Helhetsperspektiv på motorikk

Skal barn og unge kunne delta i aktiviteter sammen med andre, må de mestre motoriske ferdigheter.

 

Håndskrift i en digital verden

Elever skal kunne skrive både ved hjelp av håndskrift og tastatur. Likevel har mange elever en håndskrift som er lite funksjonell. Kan dette skyldes at undervisningen er lite systematisk og blir

 

Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling

Toåringer som er svake motorisk har også svake matematikkferdigheter, viser norsk studie. Denne kunnskapen vil gjøre det enklere for barnehagelærere å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp.

 

Barn i naturbarnehager får bedre motorikk

– Studier viser at barn i naturbarnehager utvikler bedre motorikk enn barn i andre barnehager, sier Olav Bjarne Lysklett.

 

Jenter har bedre motorikk enn gutter

Fersk forskning viser at forskjellen mellom gutter og jenters motoriske ferdigheter ikke alltid er like klar og stereotypisk som først hevdet.