Har du dårlig motorikk eller strever med å lese, skrive eller løse matematikkoppgaver? Kanskje skyldes det egentlig måten hjernen din tolker synet.

Hentet fra Gemini.no

Visuell prosessering handler om hvordan hjernen oppfatter og behandler inntrykkene fra øynene. Problemer med å behandle synsinntrykk kan også få konsekvenser for en rekke andre ferdigheter.

– Vi har bekreftet at dette kan gjelde dysleksi, men også hvorfor noen barn har problemer med matematikk og motorikken, sier professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Forskerne fant tydelig forskjell mellom de to gruppene med høy eller lav leseferdighet i evnen til å oppfatte bevegelse. Foto: Colourbox
Problemer med visuell prosessering kan dessuten kanskje forklare hvorfor enkelte dyslektikere reagerer tregere når de kjører bil. Det har i hvert fall gjort utslag i en kjøresimulator.

Tydelig sammenheng

I en ny artikkel i velrenommerte Scandinavian Journal of Educational Research sammenlignet en forskergruppe fra NTNU to grupper.

Den ene gruppen tilhørte de 10 prosent flinkeste fra en test som ofte brukes for å sjekke om noen har dysleksi, den andre gruppen tilhørte de 10 prosentene som strevde mest.

I alt undersøkte de nær 200 personer. Disse ble testet med to ulike dataprogrammer. Det ene programmet sjekker hvor effektiv hjernen er til å oppfatte bevegelse eller raske forandringer i omgivelsene, mens kontrolloppgaven består i å finne en figur som er gjemt i et mønster.

– Vi fant tydelig forskjell mellom de to gruppene med høy eller lav leseferdighet i evnen til å oppfatte bevegelse, sier Sigmundsson.

Dette styrker tidligere funn som har pekt i samme retning. Forskerne fant ingen forskjell mellom gruppene i evnen til å løse kontrolloppgaven med figurer, det vil si form og farge.

Forskere ved NTNU har tidligere knyttet dyskalkuli, som er problemer med å løse matematiske oppgaver, til den visuelle prosesseringen. Det samme gjelder motoriske vansker hos barn.

Ny app gjør det lettere å undersøke

Visuell prosessering er sannsynligvis en medfødt evne som antakelig ikke kan trenes opp stort, om i det hele tatt. Dette kan altså legge visse begrensninger på hvor dyktig du blir til enkelte ting, og du kan bare kompensere med andre ferdigheter og øvelse til et visst punkt.

Synsproblemer kan også gå ut over motorikken. Foto: Colourbox
Men en ny app kan i hvert fall gjøre det enklere å undersøke saken. Den kan hjelpe til med å finne ut om noen sliter med visuell prosessering knyttet til raske forandringer i omgivelsene.

I arbeidet knyttet til den ferskeste artikkelen brukte forskergruppen appen Magno. Denne er utviklet for Android av folk ved NTNU. Blant de involverte er professor John Krogstie, leder for Institutt for datateknologi og informatikk.

Tverrfaglig

– Ved IDI har vi hatt flere oppgaver knyttet til denne problematikken, både for å kunne gjennomføre selve testen, og til å forvalte testresultater om en slik test skal gjennomføres av mange, sier Krogstie.

I tillegg til at det er datateknologiske utfordringer ved å lage slike systemer i seg selv, har anvendelsesområdet her sammenheng med generelle løsninger for å bidra til læring ved hjelp av IT-løsninger, påpeker Krogstie.

– Ved å kjenne til mer om hvilke utfordringer den som skal lære har, kan vi lage tilpassede løsninger som tar hensyn til dette, sier Krogstie.

Arbeidet er knyttet opp mot en større aktivitet ved instituttet innen «Learner Computer Interaction».

– Dette er en tverrfaglig aktivitet som fordrer samarbeid på tvers av faggrensene. Det gjør det naturlig for oss å ha et godt samarbeid med blant annet de som arbeider med læringspsykologi. Samarbeidet rundt Magno bidrar derfor til sterkere faglig samarbeid på tvers av faggrensene. Dette er nyttig i flere sammenhenger, sier Krogstie.

Litteraturhenvisninger

Scandinavian Journal of Educational Research. Magno App: Exploring Visual Processing in Adults with High and Low Reading Competence. Kaja Egset, Bjørnar Wold, John Krogstie og Hermundur Sigmundsson.