Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Dansk — Omtale

Ustyrlig leg er vejen til demokratisk dannelse

Gjennom lek lærer vi at verden hele tiden kan være fundamentalt annerledes. Den erfaringen er viktig for demokratiet. Derfor må vi holde fast ved leken og ikke la testing, målstyring og synlig læring

Dansk

Hjælp forskerne: Hvordan får teknologi flere børn ud i naturen?

Et nyt projekt ser nærmere på børns brug af teknologi i naturen, og hvad de lærer af det. Og vi forskere har brug for din hjælp.

Dansk

Svært for børn at oversætte fra skærm til virkelighed

Børn i dag bruger meget af deres fritid foran skærmen og mindre på ophold udendørs. Det kan få konsekvenser for deres viden om verden, skriver forsker.

Dansk — Omtale

Selvbestemmelse giver elever lyst til at lære

Vi har for lengst avskaffet den dystre, gammeldagse skolen preget av kjeft, mas og styring, men det kan fremdeles være vanskelig å motivere barna til å lære. Forskningen har svarene; de må "bare" omse

Dansk

Dynamisk lesetest kan hjelpe barn med risiko for ordblindhet

En ny test kan med større sikkerhet enn tidligere peke ut barnehagebarn som er i risikosonen for språkvansker.

Dansk

Slik suger lærere og pedagoger best ny viten til seg

600 danske lærere og pedagoger har vært på etterutdanning, og konklusjonen er klar: De som lærer i fellesskap lærer bedre enn dem som sitter alene.

Dansk

Foreldres kamp mot dataspill skader ungdom

Barn og ungdoms omfattende databruk skaper bekymringer om spillavhengighet, men risikoen for å bli syk er sterkt overdrevet. Til gjengjeld har bekymringene en rekke negative konsekvenser for de unge,

Dansk

Forsker: Slik kan skolen engasjere alle elever

Folkeskolen har hatt overveiende samme modell i generasjoner, men det finnes ikke noe bevis for at mange av strukturene i det hele tatt virker. Skoleforsker Louise Klinge har funnet oppskriften på und

Dansk

Kan fem enkle spørsmål avsløre en spiseforstyrrelse?

Av alle psykiske sykdommer er anoreksi den som flest mennesker dør av. Derfor er det viktig at vi kan avsløre de første tegn på sykdommen før den blir livstruende, skriver forsker.

Dansk

Den kreative frie viljen er en illusjon

Når vi skaper noe eller får en god idé, er vi ofte stolte av oss selv. Det er det imidlertid ikke noen grunn til. Mye tyder nemlig på at det vi forstår som "oss selv" spiller en mindre rolle, og at vå

Dansk

Kan nye dataspill erstatte folkeskolens årsprøver?

Nogle prøveformer som f.esk. dansk stil eller skriftlig matematik er så veletablerede at det er svært at forestille sig alternativer, men en hel sky af nye færdigheder dukker op på alle verdens skolem