Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Slik kan barnehagen hjelpe barn med autisme inn i leken

Fersk doktorgradsavhandling avdekker forhold i barnehagen som påvirker hvordan barn med autisme kan delta sosialt.

 

Når skolen blir en fiende

Å tilrettelegge for elever med nevroutviklingsforstyrrelser er en kompleks oppgave. Det finnes ingen universelle programmer for slik tilrettelegging, så den må som oftest tilpasses individuelt. For å

 

Forsker avkrefter myte om personer med autisme

Mange tror at personer med autisme tolker alle uttrykk bokstavelig. Ny forskning viser at dette ikke alltid er tilfelle. Og hvis det er tilfelle så er det språkvansker, og ikke autisme som er

Fagfellevurdert

Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen: Kognitive og sosiale problemer og kamuflering av autismen

Fordi autismen kommer noe annerledes til uttrykk hos jenter/kvinner enn hos gutter/menn, kan fagfolk ha vansker med å identifisere den. I denne artikkelen rettes søkelyset mot jenter og kvinner med

 

Autistiske barn kan lære bildespråk

Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning.

 

Spredning av kompetanse i Pivotal Response Treatment i Norge

Artikkelforfatteren påpeker at implementering og spredning av kompetanse i kunnskapsbaserte intervensjoner kan være utfordrende. Denne artikkelen beskriver et systematisk arbeid for å spre kompetanse

 

Autismespekterforstyrrelser og auditive prosesseringsvansker

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. Artikkelforfatterne har erfaring med at

 

– Skreddersy undervisningen til elever med autisme

Det er fare for at barn med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår metaforer og ironi.

 

Jenter med autisme sliter mer enn gutter

En ny studie på barn som senere får autismediagnosen, viser at allerede på småbarnsstadiet har jentene tydelige symptomer på diagnosen de skal få.

Fagfellevurdert

Effekten av tiltak med sosiale historier overfor barn med autisme og Aspergers syndrom

Ulike studier har sett på bruk av sosiale historier overfor barn med en tilstand innenfor autismespekteret (AST). I denne artikkelen tar forfatteren for seg flere av studiene og ser forfatteren på

 

Barn med autismespekterforstyrrelser (AsF) – en barnegruppe som fortjener større oppmerksomhet

Autismespekterforstyrrelser omfatter forstyrrelsene autisme, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse noe annet ikke spesifisert (atypisk autisme) og Aspergers syndrom. I hverdagslivet hører man stort

 

"Det er noe med barnet vårt" -Foreldre til barn med Asperger-syndrom i møte med hjelpeapparater

Fokus for denne artikkelen er erfaringer foreldre til barn med Aspergersyndrom har hatt i møtet med hjelpeapparatet og i hvilken grad foreldrene har opplevd å få hjelp, støtte og veiledning med

 

Jenter med autisme i pubertet

Jenter med høytfungerende autisme og Aspergers syndrom møter på utfordringer når de kommer i puberteten. Forfatteren av denne artikkelen kommer med tips til hvordan omgivelsene kan støtte barna og

Kronikk

Basebarnehager og stress hos barn

Det er en kjent sak at barnehager med høyt sykefravær, utskiftning og ustabil bemanningssituasjon sliter på barn og voksne. Forfatteren av denne artikkelen mener at basebarnehagenes størrelse og

 

Bokstavbarna

I denne artikkelen blir vi nærmere kjent med Ingrid, Carl og Kari. Ved hjelp av beskrivelser og utsagn får vi et innblikk i hvordan det kan oppleves å være et «bokstavbarn». Selv om atferdstrekkene

 

Jeg… er meg! - om autisme, asperger og selvbilde

Når barna mine kjeder seg, ber jeg dem sette seg stille ned med en bok. Her om dagen kjedet jeg meg på jobben og gikk inn på biblioteket. Jeg følte meg som en ensom Robinson med hvileløse vandringer

 

Kan noen barn med en autismediagnose bli kvitt autismen?

I løpet av de seinere årene – og særlig i 2013 og 2014 – har et amerikansk forskerteam publisert en rekke artikler der det framgår at en minoritet som fikk en autismediagnose som små barn, ikke