Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Kreativ skriving i norskfaget

Hva er egentlig kreativ skriving i norskfaget? Er kreative tekster plankeoppgaver, eller er dette komplekse oppgavetyper som elevene for enhver pris må unngå?

 

Å være flerspråklig

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis?

 

Tull mer!

Vil du høre en vits? Katta med slips. Vil du høre resten? Rumpa til presten. Å ha en lekende tilnærming til språket kan være et viktig bidrag for barns utvikling av språklig bevissthet.

 

Å bade i språk

Hvordan kan personalet i barnehagen legge til rette for språklek som støtter barnas språkutvikling?

 

Håndskrift eller skriving på tastatur?

Håndskrift er et grunnleggende kommunikasjonsmiddel i samfunnet vårt. Det er viktig å jobbe systematisk med å utvikle elevenes håndskrift.

 

Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag

Å skrive forsøksrapporter i forbindelse med forsøk og ulike former for feltarbeid er en sentral del av tekstarbeidet i naturfag.

 

Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling

Lesson Study kan være en god innfallsvinkel til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor ett eller flere av satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling.

 

Sirkelen for undervisning og læring

Eksplisitt skriveopplæring har blitt et fyndord i mange sammenhenger, men spørsmålet er hvordan vi kan få til en eksplisitt skriveopplæring i praksis.

 

Tenkeskriving på ungdomstrinnet

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

 

Skriving i engelsk og fremmedspråk

For engelsk- og fremmedspråksopplæringen handler det om å gi elevene en helthetlig og meningsfull skriveundervisning som går utover det å ensidig fokusere på grammatikk og utvikling av ordforråd.

 

«Skriveopplæring? Nei, det får norsklærer’n ta seg av!»

Denne praksisfortellingen handler om hvordan en 1-10 skole kom i gang med den skolebaserte kompetanseutviklingen på området skriving.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter