Hva er egentlig kreativ skriving i norskfaget? Er kreative tekster plankeoppgaver, eller er dette komplekse oppgavetyper som elevene for enhver pris må unngå?

Kjersti Rognes Solbu er lektor i norsk ved Fyllingsdalen videregående skole og universitetslektor ved Skrivesenteret. I denne fagfilmen diskuterer hun noen av de forestillingene om kreativ skriving som hun har møtt hos elever og lærere. Fagfilmen kan brukes som utgangspunkt for å identifisere kreative elementer i to elevtekster vi lenker til under.

(Kreativ skriving i norskfaget).

Les en av de to tekstene under og vurder:

  • Hva er kreativt i denne teksten?
  • Let etter elementer på innholds- struktur- eller språknivå som oppleves som nytt, friskt eller originalt i en elevkontekst.
  • Er teksten et formålstjenelig svar på oppgaven?
  • Hvorfor/hvorfor ikke?

BEGRENSNING SOM KREATIV METODE

Det å skulle besvare en helt åpen skriveoppgave er ofte vanskelig. En velprøvd kreativ metode er å sette begrensninger og skape nye rammer for skrivingen. Kan man skrive en novelle på bare 140 tegn?

Frode Grytten om rammer som utløser kreativitet:

I filmen snakker Frode Grytten om hvordan ulike rammer og begrensninger for skrivingen kan virke forløsende på kreativiteten, mens total frihet gjør at han blir språkløs. Han nevner flere former for rammer, som å skrive kort, å følge en struktur eller unngå å benytte en bestemt bokstav eller et vanlig ord. Vi har laget et idedokument med ulike korte skriveoppgaver som lar elevene skrive korte tekster med ulike rammer. Vi foreslår at du leser gjennom dokumentet og bruker det som inspirasjon for skriveoppgaver der elevene kan øve på å skrive kreativt. Forslagene kan benyttes som korte og avgrensede øvingsoppgaver, eller de kan benyttes som skrivestartere som deretter skal bygges videre på til lengre tekster.

(Klikk på bildet for å åpne dokumentet i ny fane.)