Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Ethvert samfunn har sine normer for normalitet og avvik. Dette uttrykkes og kategoriseres i hva som lovlig og ulovlig, rett og galt, naturlig og unaturlig, friskt og sykt, osv.

 

Systematikk gir bedre kvalitet

Barna trives bedre i barnehagen og får bedre språk og sosiale ferdigheter av vellykket utviklingsarbeid i barnehagen, viser ny studie. Systematikk og utholdenhet er avgjørende.

Fagfellevurdert

«Med rom for alle» Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen

Denne artikkelen omhandler et FOU-arbeid som er blitt gjennomført i tidsrommet 2011–2015 i Lillehammer kommune. Vinteren 2011/12 foretok Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner.

 

Faktisk inklusjon i skolen

En sterkere målretting må til for å inkludere de elevgruppene som er i en svært sårbar posisjon.

 

Klasseledelse på ungdomstrinnet

Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. I dette dokumentet beskrives først bakgrunnen for

Fagfellevurdert

Kvalitet i dagtilbudet – hva sier barna?

Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdanningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva sier barna?

Fagfellevurdert

Reduksjon i andel elever som mottar spesialundervisning

Artikkelen handler om hvilke sammenhenger det er mellom læringsmiljøet og bruk av ressurser til spesialundervisning. Danske erfaringer med bruk av LP-modellen viser en reduksjon av