Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Engelsk skriveundervisning i videregående skole – et behov for Støttende skriveundervisning

Denne artikkelen presenterer hovedfunnene fra et doktorgradsprosjekt om skriving i engelskfaget.

 

Skriving som grunnleggjande ferdigheit

God skriveopplæring i skolen må være variert og formålsrettet. Formålsrettet innebærer at læreren og elevene har felles forståelse for hvorfor man skriver.

 

Om skrivestøtte og skriving i faget fremmedspråk

Hva sier elevene, og hva kan vi lære av det?

 

Vurdering for læring i engelsk – funn fra en doktorgradsstudie

Det finnes knapt en lærer som ikke har hørt om vurdering for læring (VFL). Men hva betyr det egentlig, hvordan forstår lærere og elever VFL og hvordan praktiseres det i en travel hverdag? Selv om

 

Utvikling av språkforståelse i tidlig start med engelsk

I Norge begynner alle elever nå med engelsk som fag allerede på første trinn i småskolen. I denne artikkelen vil jeg ta for meg to spørsmål: Hva er argumentene for å starte med engelskundervisning

 

Billedbøker – veien inn i språket

Barn elsker fortellinger; barn nyter å bli lest for; barn tiltrekkes av bilder; barn vil gjerne fortelle; barn lytter til språklig rytme; barn leker med ord og uttrykk. Alle disse viktige sidene ved

 

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen – hva og hvordan? Beretning fra en doktorgradsstudie

Resultatene i denne studien tyder på at det ikke finnes noen enhetlig forståelse av begrepet praktisk tilnærming blant norske fremmedspråklærere. Lærerne forbinder først og fremst praktisk tilnærming