Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Kronikk

Kortslutning om forskning

DEBATT: Ideen om at det ikke finnes begrensninger ved naturvitenskapelige metoder og at alt kan beskrives med disse hvis vi bare gir forskerne tid, er tro og håp forkledd som vitenskap.

Kronikk

Tro, håp og sikker viten om fysisk aktivitet

KRONIKK: Mange av oss, også forskere, erfarer at bevegelse kan bety noe for å føle seg vel. Hva gjør vi når vitenskapen sier noe annet?

Kronikk

Kroppsøving bør tilpasses alle elever

Elever som viser gode idrettslige ferdigheter, fysisk form og gode holdninger premieres med gode karakterer. Bør det være slik?

Kronikk

Det kan være smertefullt å lære – ikke bare «gøy»

Selv om kroppsøvingsfaget skal bidra til livslang bevegelsesglede, betyr ikke dette at elevene må trives der og da.

Kronikk

Vi må slutte å prate om kroppspresset

Klagestemmene har fått mye oppmerksomhet i ungdomsforskningen, i mediene og av politikerne. Nå trengs det andre perspektiver på kroppspresset.

Kronikk

Barns egne stemmer fortsatt borte i debatten om fysisk aktivitet

Helsedirektoratets målsetting om en time fysisk aktivitet hver dag er ikke basert i forskningsmessig kunnskap om objektive forhold, men er en politisk påstand.

Kronikk

Hvor er barnas stemme i debatten om fysisk aktivitet?

Barn leker ikke for å bli i bedre form eller for å få bedre helse, skriver Jorunn Spord Borgen og Gunn Engelsrud.

 

Hva skjer i kroppsøvingsfaget?

En rekke mastergradsprosjekter som tar for seg aspekter ved kroppsøvingsfaget, viser eksempler på at praksis står i kontrast til fagets formål og læreplan. Kroppsøving fremtrer som et «tregt sosial