Hva vil det si å være en autoritativ voksen? Og hvorfor bør alle voksne strekke seg mot å bli mer autoritative i møte med barn?

I denne podkasten får du som lytter høre en samtale mellom kommunikasjonsrådgiver Maria Gilje Strand og dosent Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret om den autoritative voksenrollen.

Du får høre mer om boka «den autoritative voksenrollen i barnehage og skole», du får lære mer om hvordan du kan forstå hvilken rolle du selv innehar og hvordan du kan prøve å bli mer autoritativ i stilen – enten om du jobber i barnehage eller skole – eller er forelder.

Aktuelle temaer som blir drøftet i podkasten:

  • Det autoritative perspektivet: Hva er en autoritativ voksen?
  • Om de fire oppdragerstilene: autoritativ, autoritær, ettergivende og forsømmende (Baumrinds teori)
  • Hvordan vet man om man er for eksempel autoritativ eller autoritær? Er det en test man kan ta?
  • Autoritative voksne kan fremme positiv sosial utvikling og forebygge negative handlinger og mobbing
  • Hvordan man kan forstå og arbeide med den autoritative voksenrollen i barnehage og skole, gjennom blant annet å bygge gode relasjoner,
    avklare krav med forventninger og utvikle et autoritativt klima i organisasjonen.
  • Hvilke fordeler barn som voksner opp med autoritative voksne rundt seg kan få