Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om du ulike artikkeltypene på sidene våre.

Fagfellevurderte artikler merkes som en egen kategori. Les mer om fagfellevurderte artikler her.

En Fagartikkel er en artikkel om forskning skrevet av fagpedagoger, forskere og andre som jobber med forskningsformidling. Disse artiklene er ikke fagfellevurderte, selv om noen av dem kan se sånn ut. De er like fullt kvalitetssikret og holder høy forskningsmessig standard.

Vi ønsker å løfte fram populærvitenskapelige artikler og annet populærvitenskapelig stoff. Denne artikkeltypen merkes også med "Artikkel". Intervjuer med forskere som gjennom lang erfaring, eller nylige forskningsprosjekter, kan presentere resultater og synspunkter, publiseres også i denne kategorien. 

Andre typer tekster på Utdanningsforskning.no

Et forskingsnotat er en forenklet og forkortet oppsummering av publiserte systematiske kunnskapsoversikter. Forskningsnotatet gjør forskningen mer tilgjengelig og leservennlig.

Noen ganger publiserer vi omtaler av doktorgrader eller stipendiatprosjekter, ulike typer av forskningsprosjekter og annet lignende stoff. Disse merkes i en egen kategori kalt "Omtale".

Vi mener at ytringer med utgangspunkt i forskningen og vitenskapen vil være med på å utvikle kunnskapen og refleksjoner rundt praksis i utdanningssektoren og har også derfor valgt å ta med kronikk som en egen kategori. 

Stadig flere forskningsmiljøer og kunnskapssentre har begynt å benytte seg av fagblogg som kommunikasjonsform for å nå ut med sine forskningsresultater eller faglige refleksjoner. Utdanningsforskning.no gjengir innlegg fra visse fagblogger dersom de:

  • Springer ut fra et etablert forskningsmiljø

  • I hovedsak tar for seg relevant, faglig tematikk for barnehage- og utdanningssektoren med variert innfallsvinkel

Utdanningsforbundet produserer sin egen podcast og utdrag fra disse med forskningsrelevant innhold publiseres her på utdanningsforskning.no i podcast-kategorien. 

Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Vi publiserer opptak av innledninger og foredrag fra forskningskafeene på disse sidene.

Vi publiserer også opptak fra andre faglige arrangementer i regi av Utdanningsforbundet. Disse er merket med video.

Referere til Utdanningsforskning.no?

Du kan referere til Utdanningsforskning.no som kilde i egne vitenskapelige tekster og publikasjoner.

Dersom du ønsker å referere til en tekst med en forfatter eller flere forfattere bruker du følgende format (APA):

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
...(Faldet & Nordahl, 2017) Faldet, A-C. og Nordahl, T. (2017) "Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen". publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/lareres-vurderinger-av-ulike-elevgrupper-i-skolen/

Dersom artikkelen ikke har forfatter kan du bruke følgende format:

Henvisning i løpende tekst: Innførsel i referanselista:
… ("Fysisk lek smitter", 2017) ... Fysisk lek smitter. (2017). publisert på Utdanningsforskning.no. Hentet [dato] fra https://utdanningsforskning.no/artikler/fysisk-lek-smitter/

For mer informasjon om litteraturreferanser i vitenskapelige tekster kan vi anbefale Kildekompasset og Norsk APA-manual.