Å sette ord på følelser er viktig for alle elever, både enspråklige og flerspråklige. Derfor er det viktig at elever får bygget opp dette ordforrådet. Anna Fiske gir oss god støtte til dette arbeidet med serien Følelsesbiblioteket, skriver lektor og lesegleder Kjersti Langvik.

Blogginnlegg av lesegleder Kjersti Langvik

Hva er det som gjør deg lykkelig? spør Anna Fiske i boka Lykke (2015). De flerspråklige elevene på 4. trinn svarer ved hjelp av startsetninger at ”Jeg blir lykkelig når jeg har venner”, ”Jeg blir lykkelig av å ha familien min”, ”Jeg blir lykkelig av å reise” og ”Jeg blir lykkelig når jeg er med dyrene våre”.

Som lærer prøver jeg å utnytte situasjoner språklig, og spør derfor også ”Hva er det som gjør deg ulykkelig?” En flerspråklig elev ser uforstående på meg, og jeg forklarer at ikke lykkelig betyr ulykkelig. Slik kan noen adjektiv lages på norsk, med u foran som i sant – usant og rett – urett. Dermed klarer denne eleven også ved hjelp av startsetning fortelle at ”Jeg blir ulykkelig når jeg ikke kan ha svømming”.

Å sette ord på følelser er viktig for alle elever, både enspråklige og flerspråklige. Derfor er det viktig at elever får bygget opp dette ordforrådet. Fiske gir oss god støtte til dette arbeidet med serien Følelsesbiblioteket (2015); som inkluderer bøkene Lykke (2015), Sjenanse (2007), Sinne (2005), Sjalusi (2011), Sorg (2012), Redd (2009) og Forelskelse (2007). Bøkene kan brukes fra A til Å, eller vi kan bruke de sidene som relevant for undervisningsopplegget.

Bildebøkene har enkel tekst, kun ord på noen sider eller korte setninger. Noen ord kan imidlertid virke abstrakte, og det er lurt å bruke tid på å forklare at for eksempel sjalusi betyr det samme som å være sjalu. Elevene synes de fargerike tegningene har morsomme uttrykk, og er derfor fine å bruke når vi skal sette ord på hva de ulike følelsene betyr. Bøkene tar opp mange viktige ting som kan være nyttig å snakke om – følelser på godt og vondt. Gjennom både ord og bilder illustrerer hver bok en gjenkjennelig følelse, som kan gi elevene mulighet til å utvikle en bevissthet om og et språk for å beskrive følelser.

Vi startet med å lage et tankekart over alle følelsene vi kom på, og deretter plasserte vi dem i et skjema. Det er ikke alltid lett å komme på alle følelsene vi har, men sammen husket vi plutselig mange følelser. Derfra var veien kort til å begynne å snakke om følelser, om hvordan noen av oss kjente oss akkurat i en slik situasjon. Dette smitter som regel og vips har vi en lang samtale som vi kan holde på med til det blir friminutt.

Det er imidlertid mange følelser, og det kan være lurt å jobbe med en om gangen og også hente dette opp igjen ved flere anledninger for å forsterke ordforrådet. Jeg synes at boka Lykke er lettest å starte med. Det er i utgangspunktet en god følelse, selv om boka viser oss at lykke har mange fasetter og nyanser, og har sine motstykker. Det er også umulig å være lykkelig hele tiden.

Sorg kan kanskje være den følelsen som er vanskeligst å snakke om. Det blir i boka med samme tittel belyst at sorg kan se ut på mange måter, og at det er mange måter å sørge på. Dette gir også rom for å være i det vonde, og håp om at gode minnene kan være like sterke som sorg.

Dette skjemaet over ulike følelser – som hjelp til å bygge opp ordforrådet og å sette ord på følelser - har vi brukt som utgangspunkt for samtaler og til å skrive og tegne om egne opplevelser. Det de har skrevet eller tegnet har elevene delt når de har vært klar for det. I skjemaet laget vi en kolonne til morsmål, dersom de flerspråklige elevene visste hva ordet heter på morsmålet deres eller at vi brukte google oversettelse. Vi har også skrevet setninger ved hjelp av startere, inn i skjemaet.

Et ord Betyr Morsmål I en setning
Følelser Hvordan vi har det inni oss   Vi har mange følelser.
Sjenanse - å være sjenert eller blyg    Jeg blir sjenert når...
Lykke - å være lykkelig eller glad    Jeg blir glad når...
Sinne - å være sint eller irritert    Jeg blir sint når...
Sjalusi - å være sjalu eller misunnelig    Jeg blir sjalu når...
Sorg - å sørge over eller savne noe/noen    Jeg savner noen når...
Redd - å være redd eller nervøs    Jeg blir redd når...
Forelskelse - å være forelsket eller glad i    Jeg blir forelsket når...

Anna Fiske: Følelsesbiblioteket (Solum Forlag 2005-2015)