Deprimerte ungdommer fungerer bedre sosialt på skolen etter å ha vært med på kurs for å håndtere depresjonen.

Artikkelen har også vært publisert på forskning.no

På kurset lærer deltakerne å snu et negativt tankemønster, opplyser Margit Garvik. (Foto: Alexandra Halsan)

Depresjon er den vanligste psykiske plagen blant unge. Bare en liten andel får hjelpen de skulle hatt.

Margit Garvik, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS), har undersøkt effekten av Mestringskurs for ungdom – DU (tidligere Depresjonsmestring for ungdom) i doktorgraden sin.

Å isolere seg er et symptom på depresjon. Ungdom føler seg mer sosialt inkludert på skolen etter at de har vært med på kurset, ifølge Garviks forskning.

– Det er veldig bra at kurset hjelper unge å fungere sosialt. Å trekke seg tilbake fra samfunnet og isolere seg er ikke bra for noen. Det å komme seg ut og å føle seg mer inkludert på skolen kan hjelpe unge å bli bedre av depresjonen, sier hun.

Kurset sprer seg

Garvik er den første som har forsket på Mestringskurs for Ungdom – DU. Hun er i tillegg kursleder.

Kurset er for ungdom med lette til moderate symptomer på depresjon og går over ti kurskvelder. Det arrangeres i store deler av landet og er i ferd med å spre seg.

Forskeren har i en tidligere studie vist at dette lavterskeltilbudet har god effekt på depressive symptomer.

I den nyeste studien svarte 89 stykker på spørreskjema før de deltok på kurset. Noen falt fra, og 58 skoleelever svarte på spørreskjemaet etter kurset.

Deltakerne var mellom 16 og 20 år.

Hjalp lite på motivasjon for skolearbeidet

Garvik undersøkte også om Mestringskurs for ungdom – DU påvirket motivasjon for skolearbeidet.

Hun fant at kurset ikke hadde noen vesentlig effekt på det.

– Jeg tror det hadde hjulpet om kursholderne hadde brukt tid på nettopp det å snakke om hvordan elevene skal holde oppe motivasjonen, sier Garvik.

Snu negativt tankemønster

En viktig del av kurset består i at deltakerne skal lære å identifisere negative tanker, som har sammenheng med følelsene deres.

Elevene lærer å regulere tankene og på den måten å snu et negativt tankemønster. Tankene styrer hva du føler, og det lærer deltakerne å bli bevisst på.

Deltakerne blir rådet til å gjøre kjekke aktiviteter. De lærer å søke det positive og for eksempel søke personer som gir dem positiv energi.

Vedlikeholde sosialt nettverk

Deltakerne blir oppmuntret til å oppsøke venner og å vedlikeholde det sosiale nettverket sitt. Det er Fagakademiet som driver opplæring av kursledere for Mestringskurs for ungdom – DU og Rådet for psykisk helse distribuerer materiell.

Selv om det ikke er undersøkt i denne studien, mener Garvik det kan være rimelig å anta at gruppeformatet i seg selv kan hjelpe ungdommene å fungere bedre sosialt.

Deltakerne kan lære sosiale ferdigheter av hverandre og det å delta på kurset kan gi positive erfaringer.

– Det er viktig å gi hjelp tidlig. Jeg ønsker at dette skal bli et fast tilbud til all ungdom som sliter med depresjon, sier Garvik.

Her finner du en oversikt over hvor kurslederne holder Mestringskurs for ungdom – DU.

Litteraturhenvisninger

Margit Garvik: Adolescent depression, school engagement and social functioning: Effects of an early group intervention. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger. 2017.

Margit Garvik, Thormod Idsøe og Edvin Bru: Motivation and Social Relations in School Following a CBT Course for Adolescents With Depressive Symptoms: An Effectiveness Study. Scandinavian Journal of Educational Research. 2016, doi: 10.1080/00313831.2015.1017838.