Når barn og unge er heldigitale, må arbeidet med digital dømmekraft også være en naturlig del av skolehverdagen.

Det ønsker tre av fagfolkene ved grunnskolelærerutdanningen å bidra til. Derfor har de tatt initiativ til den vitenskapelige antologien Digital dømmekraft for lærere, lærerstudenter og forskerkollegaer.

– Det er viktig at digital dømmekraft ikke bare blir et tema i skolen når man skal brannslukke, sier førstelektor Tonje Hilde Giæver. – Man må også kunne snakke om dette når situasjonen ikke er så betent. Barna er digitale hele tiden, og dette er et stort og sammensatt fagområde. Det er masse relevante eksempler fra hverdagen til barn i alle aldersgrupper.

Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud og Bård Ketil Engen

Barn og unge har tilgang til nettbrett og smarttelefoner overalt. Yngre og yngre barn bruker sosiale medier. Barna søker etter informasjon på nettet i forbindelse med skolearbeid. De strømmer filmer og musikk, spiller spill og får nye venner.

– Hele tiden må barn og unge foreta vurderinger og valg, og det er ingen som beskytter dem på nettet, sier førsteamanuensis Bård Ketil Engen. – Barna og unge kan ha dårlige forutsetninger for å forstå faren ved å bruke nettet. Derfor må lærere og voksne guide dem og være gode rollemodeller.

Digital dømmekraft handler blant annet om nettvett, opphavsrett, regler og lover ved deling av bilder, filmer og musikk, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. I boka bidrar fagpersoner innen språkvitenskap, jus, samfunnsvitenskap, informatikk, medievitenskap og utdanningsvitenskap.

Grunnleggende ferdigheter

Skolen skal sosialisere barna inn i samfunnet og bidra til oppdragelsen sammen med foreldrene. Skolen skal være med å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter, et godt skjønn og god dømmekraft i alle livets forhold. De skal bli gagns menneske. Dette gjelder også i det digitale landskapet.

– Det er viktig at barna tidlig lærer hva som er lov og ikke lov, sier førsteamanuensis Louise Mifsud. – I arbeidet med de minste barna, kan vi for eksempel sammenlikne passord med nøkkelen til huset. Hvem ønsker barna å dele husnøkkelen med? Barna har gjennom telefonen en datamaskin i lomma og lett tilgang til både kamera, gps og kart.

Det har skjedd en stor utvikling innen det digitale de siste årene. Før oppsøkte man internett ved at man brukte PC-en som kanskje var plassert i stua hjemme eller gikk på internettkafeer.

– Nå har du telefonen og internett med deg overalt hvor du går, sier Engen. –Du deler stedet hvor du er, og hva som skjer i livet ditt. Samtidig finnes det grenser for hva man kan skrive og legge ut på nettet. Man må se alvoret i å ta i bruk sosiale medier og ikke bare dele bilder av venner uten å ha spurt på forhånd.

– Å være på nettet er også et nytt landskap for mange voksne også, sier Mifsud. –Alle har vi sett foreldre som legger ut bilder av barna sine uten å spørre dem om hva de synes. Kanskje er det ikke så OK å ha barnebilder på nettet som 20-åring?

Rask spredning

– Alt man gjør på nettet kan spre seg veldig raskt og kan få store konsekvenser og gjøre mye større skade enn om man sier noe til en person ansikt til ansikt, sier Giæver. – Man har ingen kontroll på spredningen.

Bokforside: Digital dømmekraft– Selv om mange ungdommer nå bruker lukkede grupper på nettet, har man ingen garanti for hvem som inviteres inn og om disse gruppene forblir lukkede, fortsetter Engen. – Nettbrukerne er veldig avhengig av å gjøre de rette vurderingene og valgene selv.

– I det digitale landskapet må man kunne utøve dømmekraft og vurdere situasjonene for å kunne beskytte seg selv og beskytte andre. Det er viktig at voksne har kunnskaper og gjør seg refleksjoner rundt bruken av nettet. Dette gjelder både som profesjonsutøvere i et klasserom og personlig bruk av nettet.

Som lærerutdannere spør de tre hvert år førsteårsstudentene om deres digitale kompetanse. Her har de sett at studentene ofte vurderer sin kompetanse som bedre enn den er.

– Digital dømmekraft er et arbeid som må skje hele tiden. Det kommer hele tiden nye teknologier og bruksområder som man må forhold seg til, sier Mifsud. – Med Digital dømmekraft har vi endelig samlet mye informasjon på norsk på et sted.

Denne boka sammen med nettressurser som Du bestemmerDel rettRedd Barnas nettvett ogPersonvernskolen er nyttige hjelpemidler til arbeidet med digitale utfordringer i skolen.

Plagiat og personvern

I tillegg til de tre redaktørene bidrar også andre fagfolk fra høgskolen i den vitenskapelige antologien.

Professor Håvard Skaar skriver om internett og plagiat i skolen, og høgskolelektor Eli Gjølstad skriver om hvordan lærerne forstår begrepet digital dømmekraft sammen med Giæver og Mifsud.

Litteraturhenvisninger

Engen, B. K. E., Giæver, T. H. og Mifsud, L. (2017): Digital dømmekraft , Gyldendal Akademisk, 2017