I Bamsebu barnehage sitter barna oppslukt i nettbrettet når det er tid for historiefortelling. Barnehagen er med i et innovasjonsprosjekt om bøker og apper.

Ann Chatrin Nilsen i Bamsebu barnehage tester ut en e-bok sammen med barna.

I prosjektet skal forskere ved Lesesenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, sammen med Stavanger kommune, se nærmere på bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen.

Fremme eller hemme språkopplæring?

Målet er å utvikle et vurderingsverktøy som barnehagelærere kan bruke for å vurdere om enkeltbøkene som finnes på lesebrett vil fremme eller hemme barns språklæring i lesingen.

– Det er bestemt at digital teknologi skal inn i barnehagen, men vi savnet konkret kunnskap om hvordan vi skulle ta i bruk den nye teknologien, og ønsket derfor å ta del i prosjektet for å få førstehåndskunnskap om hvilke muligheter og begrensinger denne teknologien kan føre med seg, sier Ann Chatrin Nilsen, pedagogisk leder i Bamsebu barnehage.

Bamsebu er en av flere barnehager i Stavanger som er med i innovasjonsprosjektet «Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for e-bøker for barn» (VEBB).

Fenger oppmerksomheten

Nilsen sitter i en lesekrok med fire svært engasjerte barn foran seg. Sammen leser de i e-boken «Unni og Gunni reiser», og de fire små kroppene sitter som limt til stolene, helt oppslukt i historien.

– Nå er det min tur. Jeg vil også prøve, sier ett av barna og trykker på figuren i boka, som umiddelbart begynner å bevege seg.

Siden Bamsebu barnehage var med i forprosjektet til VEBB-prosjektet, har de fått muligheten til å teste ulike e-bøker før hovedprosjektet settes igang. På den korte stunden de har tatt i bruk e-bøkene, har de ansatte i barnehagen opplevd en stor forskjell i engasjementet rundt lesestundene.

– Barna er mer engasjerte nå, og flere synes det er mye mer spennende med e-bøker enn tradisjonelle bøker. Lydene, animasjonene og den fine grafikken fenger oppmerksomheten deres på en helt annen måte, forteller Nilsen.

Likevel har de også gjort seg opp noen mindre positive opplevelser. Som at det kan oppstå uenigheter blant barna om hvem som skal få trykke på nettbrettet når historien legger opp til interaktivitet, og at lydnivået enkelte ganger kan bli for lavt for at alle barna klarer å følge med på handlingen.

Samtalebasert lesing

For Stavanger kommune er det et mål å ha høy kvalitet i språkarbeidet i barnehagen, med forskning som grunnlag. I barnehagene i Stavanger vektlegges derfor metoden samtalebasert lesing, men det finnes lite kunnskap om hvordan nettbrett og e-bøker bør brukes på best mulig måte til lesing og språkarbeid.

Samtalebasert lesing er en metode som barnehagene benytter seg av for å styrke og stimulere språklæring, og går ut på at den voksne legger opp til samtaler, der barna bidrar med tanker og refleksjoner rundt innholdet.

– Samtalebasert lesing på e-bøker krever en våken voksen. I flere av bøkene skjer det spennende ting, som barna undrer seg over. Da må man kunne stoppe opp, bla tilbake og snakke om de ulike tingene, forteller Nilsen.

Utfordrende å bruke ute

I Bamsebu barnehage har de testet ut e-bøkene og appene på samlingsstunder, men Nilsen tror det hadde vært en fordel å kunne arrangere små lesestunder med en mindre gruppe barn.

Noen ganger har hun tatt med seg tepper og en bok og holdt lesestunden ute. Det blir mer utfordrende når man er avhengig av et nettbrett.

– Kanskje er nettbrettet utladet, eller så vil gjenskinnet fra solen gjøre det vanskelig å lese, sier hun.

– Lettere å forstå

Foreldrene har vært positive til at barnehagen deltar i innovasjonsprosjektet, og barna forteller ofte om historiene de leser på nettbrett hjemme. Nilsen tror e-bøkene og appene kan være et godt hjelpemiddel for de voksne når det kommer til språkarbeidet i barnehagen.

Hun tror også at det kan være enklere for mange barn å forstå innholdet, kanskje spesielt for flerspråklige barn og barn med språkvansker.

– Det er nok lettere å lese og forstå innholdet på måten det blir presentert på i en e-bok sammenlignet med en tradisjonell bok, sier hun.

– Må være en balansegang

Noe av årsaken til at de ansatte i Bamsebu barnehage ønsket å delta i prosjektet, var at de på denne måten ville få en unik mulighet til å lære mer om lesing på e-bøker, og få tak i de beste e-bøkene.

Ann Cathrin Nilsen forteller at de nå ser på muligheten for å investere i et nettbrett i hver avdeling etter at forskningsprosjektet er ferdig. Hun ser for seg at nettbrettene kan stå i bokhyllene, og at barna kan plukke med seg et brett i stedet for en vanlig bok.

– Det krever at nettbrettene er sikret, og at de kun inneholder e-bøkene og appene, og de er trygge for bruk, sier hun og understreker at hun er positiv til mer bruk av nettbrett, apper og e-bøker i barnehagen, men at det må være en balansegang mellom bruk av e-bøker og tradisjonelle bøker.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim