OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi. – Overraskende og bekymringsverdig, sier en av forskerne om resultatene.

Hva er størst av planeter og stjerner? Ligger polarstjernen i vårt solsystem? Er et solsystem større enn en galakse? Dette er tre av de grunnleggende astronomi-kunnskapene som ble testet i en studie gjennomført av blant annet førsteamanuensis Christine Lindstrøm ved OsloMet.

Kan ikke nok om astronomi

Et av de mest slående resultatene var at 41% av 8. klassingene i studien trodde at planeter er større enn stjerner. Og resultatene var ikke bedre i 10. klasse etter at elevene har hatt undervisning om astronomi.

– Våre resultater viser ganske tydelig at ungdomsskoleelevene i studien ikke kan nok om grunnleggende astronomi. Det er overraskende og ganske bekymringsverdig at såpass mange av elevene ikke vet at stjerner er større enn planeter, sier Lindstrøm.

Hun er en av flere forskere bak studien som har testet astronomi-kunnskapene til 8. klassinger og 10. klassinger ved åtte ulike skoler i Oslo-området. Masterstudent Morten Brendehaug ved OsloMet har gjort datainnsamlingen på skolene.

Seks av ti svarte feil

Det var også mange av ungdomsskoleelevene som svarte feil på om polarstjernen ligger innenfor vårt solsystem. Hele seks av ti trodde den lå innenfor vårt solsystem, noe den ikke gjør. Heller ikke her var resultatene bedre i 10. klasse.

15% av åttendeklassinger visste heller ikke at galakser er større enn solsystem.

Det var en overraskelse for oss alle at såpass mange av ungdomskoleelevene ikke har denne grunnleggende kunnskapen.
Førsteamanuensis Christine Lindstrøm

– Det var en overraskelse for oss alle at såpass mange av ungdomskoleelevene ikke har denne grunnleggende kunnskapen, og undersøkelsen vår viser at dette er en større utfordring enn det mange kanskje var klar over, sier Lindstrøm.

– Når såpass mange av elevene ikke vet dette, blir det fryktelig vanskelig å forstå mer avansert astronomi, slik som for eksempel universets utvikling, fortsetter hun.

Å forstå universets utvikling er et av læringsmålene på 9. trinn.

Må sjekke hva elevene kan

– Det er utrolig viktig at lærerne sørger for at elevene har denne grunnleggende kunnskapen, før de går over til mer avanserte tema i undervisningen.

De elevene i undersøkelsen som kunne forklare hva en planet og stjerne var, klarte også å svare riktig på hva som er størst av en stjerne og en planet.

– Så mye av misoppfattelsen synes å ligge i at de rett og slett ikke vet hva de forskjellige objektene er. Jeg tror derfor at det å ha undervisning i hva en planet og en stjerne er vil hjelpe.

Hun er opptatt av at lærerne må finne ut hva klassen kan om astronomi og ikke, slik at de kan fylle de hullene som er der før de går videre i undervisningen.

– Tankekors

I studien testet forskerne også den samme kunnskapen hos naturfaglærerstudenter. Resultatene var mye bedre her, men fortsatt var det flere som ikke svarte riktig.

– Det er et tankekors at 15 % av lærerstudentene ikke vet at galakser er større enn solsystem når de nesten er ferdig med naturfagsutdanningen sin, sier Lindstrøm.

Vi kan tydeligvis ikke anta at grunnleggende astronomi er allmennkunnskap.
Førsteamanuensis Christine Lindstrøm

– Vi kan tydeligvis ikke anta at grunnleggende astronomi er allmennkunnskap.

– Når folk tenker på planeter, tenker de på jorda og den oppfatter de som veldig stor. Når de tenker på stjerner, tenker de på de bittesmå prikkene de ser på nattehimmelen, og derfor tror de at planeter må være større enn stjerner.

Litteraturhenvisninger

Rajpaul, V. M., Lindstrøm, C., Engel, M., Brendehaug, M., & Allie, S. (2018). Cross-sectional study of students' knowledge of sizes and distances of astronomical objects. Physical Review Physics Education Research, 14(2), 020108.