- Vi må erkjenne at noen jobber vil bli utdaterte, men vi kan ikke akseptere at folk blir utdaterte. Det sa statsminister Erna Solberg under sitt foredrag på ICDE Lillehammer Lifelong Learing Summit.

- Det heter at når du først har lært å sykle så kan du det. Vi må slutte å tenke på utdanning på samme måten, sa statsminister Erna Solberg på ICDE Lillehammer Lifelong Learing Summit (foto: HINN)

I tre dager samler konferansen nærmere 350 deltakere fra mer enn 35 land. Temaet er Lifelong learning for lifelong employability. Dette er et tema som er viktig både for myndighetene, arbeidslivet, akademia og enkeltpersoner, og løsningene krever samarbeid. Det er grunnen til at Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL) og International Council for Open and Distance Education (ICDE) arrangerer denne konferansen.

Statsministeren var også opptatt av samarbeidet mellom aktørene. Nødvendigheten av å tenke læring hele livet. Store endringer i måten vi jobber på krever ny kunnskap. Det er ikke noe nytt, hevdet statsministeren og trakk fram endringene som allerede har skjedd. Det nye er farten på disse endringene. Dette gir utfordringer, og det krever at vi ønsker å lære.

- Jo mer tilpasningsdyktige og fleksible vi er i å lære nye ting, desto mer sannsynlig er det at vi vil håndtere de utfordringene som vi vet kommer. Videreutdanning gjør at folk blir mer attraktive i et arbeidsmarked i endring, sa Erna Solberg.

Muligheter for Livslang læring bør styrkes

Statsministeren utfordret utdanningssektoren til å inngå et nærmere samarbeid med omgivelsene rundt seg i arbeidet med å skape gode løsninger for livslang læring.

Det å tilby relevante og tilpassede tiltak for kompetanseheving er viktig, og det er ikke sikkert at løsningen er at alle må emner og kurs som krever at man er på et campus.

- En voksen bør ha mulighet til å søke nye ferdigheter og oppgradere sin utdanning gjennom hele sin karriere. Da må vi må gjøre livslang læring enklere og mer tilgjengelig for alle, sa statsministeren.

Det berører kjernen i hele konferansen, og bygger opp under konferansens motto om å skape «Lifelong learning for Lifelong employability». Konferansen samler representer for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, offentlige myndigheter og akademia, om målet er å finne framtidens løsninger for livslang læring. Konferansen skal munne ut i et Lillehammer Lifelong Learning Roadmap.

Og i denne passer antakelig Statsministerens oppfordring godt:

- Det heter at når du først har lært å sykle så kan du det. Vi må slutte å tenke på utdanning på samme måten.

Livslang læring kan heller oppsummeres med at har du lært noe så er det enklere å lære mer.